Terimler


Özel bir alanla ilgili kavramları karşılayan teknik sözcükler.

Örnek:

Alegori: Bir duyguyu, düşünceyi ya da kavramı bir başka varlık yardımıyla sembolize ederek anlatma.
Aliterasyon: Aynı harf ya da hecelerin, bir ahenk yaratmak amacıyla cümle içinde sık sık tekrarlanması.
Mazmun: Bazı kavramları, durumları anlatmak için kalıplaşmış sözleri kullanmak.

Örnek: İnci=diş
Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemizi Öğrenelim | Terimler