Karıştırılan Sözcükler

aktör = Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı

aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı

bilakis = aksine

bilhassa = özellikle

cefakâr = eziyet eden

cefakeş = eziyet gören

çözmek = halletmek

çözümlemek = tahlil etmek

delalet = yol gösterme

dalalet = doğru yoldan şaşma

dansör = erkek dansçı

dansöz = kadın dansçı

eşgal = işler

eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)

etkin = faal, aktif

etken = faktör

etkin = aktif

edilgin = pasif

folklor = halkbilimi

halkoyunları = halk dansı

haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)

hesap = matematik, alış veriş ilişkisi

irtica = gericilik

iltica = sığınma

istifa = Kişinin bir görevden

istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması

kabil = olabilir, mümkün

kabîl = soy, sınıf; tür, gibi

(kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)

(Bu kabil işler = Bu gibi işler)

katl = öldürme işi (katil zanlısı)

katil = öldüren kişi

mahsur = kuşatılmış

mahzur = zarar, sakınca

masör = masaj yapan erkek

masöz = masaj yapan kadın

matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.

suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi

muhabere=(haber) haberleşme

muharebe = (harb) savaş

muhasebe = hesaplaşma

musahabe = söyleşi

mürteci = gerici

mülteci = sığınmacı

mütehassis = duygulanma

mütehassıs = uzman

mütevazi = eşit

mütevazı = alçakgönüllü

nüfus = insanlar

nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar

olasılık = ihtimal

olanak = imkân

öğretim = bilgi verme işi (2000-2001 öğretim yılı)

öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)

râkip = binici

rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.

tabii = doğal

tabi = bağlı, bağımlı

tahrifat = bozma, değiştirme

tahribat= harab etme, yıkma

taktir = damıtma

takdir = değer biçme

tanıtmak = takdim etmek

tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak

teamül = alışılmış uygulama

temayül = eğilim

tefriş etmek = döşemek

teşrif etmek = şereflendirmek

tehdit = gözdağı verme

tahdit = sınırlama

tellal = Meydanda bir şeyi bir şeyi duyuran kişi

tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek

tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek

natır = Kadınlar hamamında müşterileri yıkayan kadın

-zede = ...-den zarar görmüş kişi (kazazede =kaza geçirmiş kişi)

-zade = ...-nın oğlu (paşazade =paşa oğlu

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemizi Öğrenelim | Karıştırılan Sözcükler