Noktalı virgül (;)

 1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlarla birbirinden ayırmak için konur:
  Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.
 2. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
  Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Sabahtan beri bekliyorum; ne gelen var, ne giden. İş işten geçti;artık gelse de olur, gelmese de.
 3. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur:
  Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakû.
 4. Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lâkin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.
 5. Halis bir şiir fena okunabilir; lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz.
  (Yahya Kemal Beyatlı)

Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir.
(Nihal Atsız, Türk Ülküsü)
Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemiz | Noktalı virgül (;)