Kaynakça

a. Gramerler

Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Ankara 1990.

Deny, Jean, Grammaire de la langue turque, dialecte osmanli, Paris 1921 (Türk Dili Grameri, Çev. Ali Ulvi Elöve, İstanbul 1941-53).

Eker, Süer, Türk Dili, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Ankara 1999.

Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1980.

Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Türk Dil Kurumu, İstanbul 1966.

b. Sözlükler


Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1990.

Tarama Sözlüğü,Türk Dil Kurumu, Ankara (1963-1972 yılları arasında ilk 6 cilt, 1974-77 yılları arasında Ekler ve Dizin ciltleri yayınlandı)

Tuğlacı, Pars, Okyanus 20.Yüzyıl Ansiklopedik Sözlük, İstanbul 1980, 4. baskı, 10 cilt.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu (1945'ten başlayarak...).

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü 1-Xll, Türk Dil Kurumu, Ankara 1963-1982.

c. İmla Kılavuzları

Aksoy, Ömer Asım, Ana Yazım Kılavuzu, Adam Yayınlan, İstanbul 1987.

İmla Kılavuzu, Türk Dil Kurumu (1941'den başlayarak..., 15, baskı 1996'da)

Koz, Mehmet Sabri, Turan Yüksel, Büyük Yazım kılavuzu, Yuva Yayınlan 1993.

Özön, Nijat, Büyük Dil Kılavuzu, Yapı Kredi Yayınları, 1995.
Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemiz | Kaynakça