Özel Adlar

Özel Adlar Nasıl Yazılmalı?

*Özel adlar büyük harfle başlar.(bkz. Büyük harfler nerede kullanılır? Özel adların başında)

*Yabancı özel adların yazımında nelere dikkat edilmeli?

Arap ve Fars kökenli kişi adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır.(tabii nüfus kağıdında farklı yazılmış olanlar hariç): Ahmet, Mehmet, Fuat, Necmettin, Ziyafettin, Ömer, Lütfü, Abdürrezak.

Arapça ve Farsça yer adları da Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Filistin, Suudi Arabistan, Cezayir, Suriye; Halep, Şıraz, Medine, Filistin, İsfahan, Tahran, Cidde, Trablusgarp.

Yunanca adlar, Yunan harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri ile yazılır: Homeros, Herodotos, Evrıpider, Pındaros, Sokrates, Aristoteles, Platon,Karamanlis.

Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Platon, Pythagoras, Öuklerdes yerine Herodot, Sokrat, Aristo, Eflatun, Pisagor ve Öklid biçimleri de kullanılabilir.

Rusça adlar, Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri ile yazılır: Çeykovski, Godol, Puşkin, Tolstoy; Omsk, Orenbag, Petersburg, Volga. Moskva şehir ismi, Moskova biçiminde dilimize yerleşmiştir.

Rus alfabelerindeki e harfi, söz başında ve söz içinde ye değerindedir; Yenisey, Bostoyeuski, Mendeleyeu, Yeltsin.

Çince adlar, Türkçe'de yerleştikleri biçimde yazılır: Honan, Huangho, Kanton, Nankin, Pekin, Şanghay.

Çince'de soyadları adlardan önce gelir. Adlar büyük harfle başlar ve birden fazla heceli adlarda hece aralarına çizgi konur: Sun Yat-sen, Cıh yu-tang.

Japonca adlar, Türkçeye yerleştikleri biçimde kullanılır: Tokyo, Hiroşima, Osaka, Hokkaido, Kyoto; Hirohito, Haneda, Masao Mori.

Türkçe dışındaki Türk yanı dillerindeki adlar da dilimizdeki söylenişlerine göre yazılır, ancak ses farklılıkları bulunduğu durumda ait oldukları dilin kullanımına uyulur: Saparmırad Niyazov, Gasım Gasımzade, Jusupbekov, Coldoşbek, Gabdulla.

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemiz | Özel Adlar