Eş Adlılık (Eş Seslilik)

Sesteş olmakla birlikte aynı anlamı, kavramı karşılamayan sözcükler.

Eş adlılıkta, sözcüğün sesçe aynı olan iki biçimi arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur.

Örnek:
Dolu: Boş olmayan
Dolu: Yağan buz parçaları

Dil: Tat alma organı
Dil: Gönül

Kurt: Köpekgillerden yırtıcı hayvan
Kurt: Omurgasız, bacaksız küçük hayvan

Kara: Siyah
Kara: Toprak parçası

Yüz: Surat
Yüz: 100.

Bitmek: Tükenmek
Bitmek: Yetişmek (Tarlada ot bitti)

 

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Türkçemiz | Eş Adlılık (Eş Seslilik)