Kurtuluş Savaşı Örgütlenmeleri

Mustafa Kemal'in Anadolu'ya Gelişi
 
Mustafa Kemal'in Anadolu'ya Geliş Amacı

Milli bir teşkilat kurup Milli Mücadele'yi başlatmak.

Mücadeleyi millete mal etmek.

Milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmak.

İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Verdiği Görevler

Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevini yapmak.

Türkler'in Karadeniz'de Pontus Rum Cemiyeti ile giriştiği mücadeleye son vermek,

Dağınık halde bulunan silah ve cephaneyi toplamak.

Halktan asker ve para toplayan kuruluşları, yani ulusal cemiyetleri ortadan kaldırmak.

Mustafa Kemal'in Samsun'a Gelişi

Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı.

Mustafa Kemal, 22 Mayıs 1919'da "Samsun Raporunu" yayınladı.

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Bu olay Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi olarak kabul edildi.


 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Tarihe Giriş | Kurtuluş Savaşı Örgütlenmeleri