Etiket:zaman

(PAST PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ: HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ: SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Had he fought? Kavga etmiş miydi?

Where had he fought? Nerede kavga etmişti?

SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAD + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Had you been runing in the park? Sen parkta koşmakta mıydın?

Where had you been runing? Sen nerede koşmaktaydın?

 

(PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAD + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Had you been runing in the park? Sen parkta koşmakta mıydın?

Where had you been runing? Sen nerede koşmaktaydın?

GELECEK ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (FUTURE TENSE)

SORU CÜMLESİ : WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN)

Will you learn English? Sen İngilizce'yi öğrenecek misin?

Where will you go this summer? Sen bu yaz nereye gideceksin?

SORU CÜMLESİ : BE + ÖZNE + GOING TO + FİİL (YALIN)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + BE + ÖZNE + GOING TO + FİİL (YALIN)

Are you going to write a letter? Sen bir mektup yazacak mısın?

Who are you going to go? Sen kime gideceksin?

SÜREGELEN GELECEK ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : WILL + ÖZNE + BE + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + BE + FİİL (ing)

Will we be studying ? Biz çalışıyor olacak mıyız?

Where will he be studying ? Nerede çalışıyor olacak?

GELECEK ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (FUTURE PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ : WILL + ÖZNE + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Will you have said? Sen söylemiş olacak mısın?

Where will you have gone? Sen nereye gitmiş olacaksın?

 
(SIMPLE PRESENT TENSE)

  Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.
İngilizce’de bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir. Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.

CÜMLE YAPISI :
OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + FİİL
Kullanılışı :

  1. Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır.

We run every morning. (Biz her sabah koşarız.)

I drinks a cup of coffee every evening. (Ben her akşam bir fincan kahve içerim.)

We likes comedy films. (Komedi filmlerinden hoşlanırız.)

  1. Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.

People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.)

  1. Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren bir zaman ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.

I visits the zoo tomorrow. (Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.)

  1. Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir.

  1. Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.

Geniş zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaşarak don’t veya doesn’t olur.

Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?)

Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Every minute (her dakika)

Every hour (her saat)

Every day (her gün)

Every week (hafta)

Every month (ay)

Every year (yıl)

Every two days (iki günde bir) (sayı değişebilir)

Every three hours (üç saatte bir) (sayı değişebilir)

Every time (her defasında) (Bu ifadeyi her zaman anlamında KULLANMAYIN)

Every other day (her iki günde bir)

DİKKAT : Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır, cümlenin en başında kullanılması da mümkündür, ancak hiçbir zaman cümlenin ortasında kullanılmaz.

Eğer cümlede birden fazla zaman ifadesi varsa, bunlar daha ayrıntılı olandan genel olanına doğru yazılır.

ÖN ZARFLAR (Fiil Öncesi Zarflar):

Zarflar, fiilleri nitelerler ve süreklilik gösterirler. Bunların özelliği, temel fiilin önünde gelerek fiili daha çok vurgulamalarıdır. BE fiili çekilmiş halde ise, yani AM - ARE - IS - WAS - WERE durumunda ise, ön-zarflar bunlardan sonra gelir.

Always

her zaman

Usually

Genellikle

Generally

Genellikle

frequently (x)

sık sık

often (x)

sık sık

Regularly ( x )

düzenli olarak

occasionally ( x )

arasıra, bazen

sometimes (x)

arasıra, bazen

rarely ( x )

nadiren, ender olarak, seyrek

Seldom (x)

nadiren, ender olarak, seyrek

scarcely

çok ender, hemen hemen hiç

hardly

hemen hemen hiç

never

hiçbir zaman, asla

Ever

hiçbir zaman, hiç... (yalnız olumsuz ve soruda)

( x ) işaretli ön zarflar cümle içinde normal zaman zarfı ifadesi olarak başta ya da sonda da kullanılabilirler.

 
1. Çocuğunuzla birlikte zaman geçirmek hayatınızın önceliği olmalıdır.Bunu sağlamazsanız, neler kaçırdığınızı anlamadan, büyümüş ve evden ayrılmış olduğunu fark edeceksiniz.
Devamını oku...  
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa