Etiket:yazılışı

Sayılar Nasıl Yazılmalı?

Sayılar yazıyla veya rakamla olmak üzere iki biçimde yazılabilir. Kesin bir miktar veya sayısal bir değer ifadesinin söz konusu olmadığı ve daha çok edebi nitelikteki metinlerde yer alan sayılar yazıyla gösterilir: iki üç gün sonra, yüz yıldan bu yana, dokuzuncu ayın ortalarında.

Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. (Cahit Sıtkı Tarancı)

· Saat, para tutarı, ölçü, istatistik sonuçları vb. gibi sayılar rakamla gösterilir: bugün saat 16.15'te, 93 kilo, 53 cm., 250 öğrenci, toplam 3.125.000 lira.

Ancak;

Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da gösterilebilir: saat dokuzu beş geçe, her on beş dakikada, meselâ saat onda.

· Para ile ilgili işlemlerde sayılar bitişik yazılır: ikimilyonyediyüzbin, altmışsekizmilyar.

· Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla yazılır: 15 kişi, 116 km.

Romen rakamları yüzyıllarda, hükümdar adlarında, ciltlerde, kitapların asıl bölümleri dışındaki sayfalarında kullanılır: XX. yüzyıl; IV. Murat, XIV. Louis, V. Karl; II. cilt.

· Beş ve beşten çok basamaklı sayılar sondan başlamak üzere ölçü gruplarına ayrılarak yazılır: 39 600, 325 500, 52 962 721, 45 382 623 518.

Gruplar arasına nokta da konulabilir: 39.600, 325.500, 52.962.721.

· Kesirli sayılar virgülle yazılır: 3,2; 7,32; 15,2.

· Sıra sayıları rakamla yazıldığı zaman ya rakamdan sonra nokta ya da rakamla ek arasına kesme işareti konur: 7., 35., XXI.; 7'nci, 35'inci, 22'nci.
· Üleştirme sayıları yalnız yazı ile yazılır: ikişer, onar, ellişer.

Herbalife ürünleri internet satış mağazası
Online uçak bileti almanın tam zamanı.

 
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa