Etiket:soru

(PAST PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ: HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ: SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Had he fought? Kavga etmiş miydi?

Where had he fought? Nerede kavga etmişti?

SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAD + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Had you been runing in the park? Sen parkta koşmakta mıydın?

Where had you been runing? Sen nerede koşmaktaydın?

 

(PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAD + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Had you been runing in the park? Sen parkta koşmakta mıydın?

Where had you been runing? Sen nerede koşmaktaydın?

GELECEK ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (FUTURE TENSE)

SORU CÜMLESİ : WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN)

Will you learn English? Sen İngilizce'yi öğrenecek misin?

Where will you go this summer? Sen bu yaz nereye gideceksin?

SORU CÜMLESİ : BE + ÖZNE + GOING TO + FİİL (YALIN)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + BE + ÖZNE + GOING TO + FİİL (YALIN)

Are you going to write a letter? Sen bir mektup yazacak mısın?

Who are you going to go? Sen kime gideceksin?

SÜREGELEN GELECEK ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : WILL + ÖZNE + BE + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + BE + FİİL (ing)

Will we be studying ? Biz çalışıyor olacak mıyız?

Where will he be studying ? Nerede çalışıyor olacak?

GELECEK ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (FUTURE PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ : WILL + ÖZNE + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Will you have said? Sen söylemiş olacak mısın?

Where will you have gone? Sen nereye gitmiş olacaksın?

 
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa