Etiket:ses

İlk okuma-yazma öğretiminde;

 1. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.
 2. Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir.
 3. Oluşturulacak hecelerde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmelidir.

Kolay okunması,

Dilde kullanım sıklığına sahip olması,

Anlamının açık ve somut olması,

Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.

İşlek hece yapısına sahip olması,

 

 1. Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.
 2. İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.
 3. Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.
 4. Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 5. Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir.

Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.

Öğrenci defterlerine yazma.

Okuma ve yazılanları sergileme.

Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.

 
Ses Temelli Cümle Yönteminin özellikleri şöyle sıralanabilir:
 
 • Ses Temelli Cümle Yönteminde ilk okuma-yazma öğretimi, dinleme, konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir.
 
İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle Ses Temelli Cümle Yöntemi, yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun bir yöntemdir.
 • Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.
 • Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunmaktadır.
 • Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarını sağlamaktadır.
 • Öğrenci yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin birleştirilmesiyle; konuşmanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.
 • Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır.
Bu yöntem ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde öğrencilerin bireysel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
 

6 gruba ayrılmış seslerin dağılımını gösteren tablo için tıklayınız.

1.GRUP

e, l, a, t

E, L, A, T

2.GRUP

i, n, o, r, m

İ, N, O, R, M

3.GRUP

u, k, ı, y, s, d

U, K, I, Y, S, D

4.GRUP

ö, b, ü, ş, z, ç

Ö, B, Ü, Ş, Z, Ç

5.GRUP

g, c, p, h

G, C, P, H

6.GRUP

ğ, v, f, j

Ğ, V, F, J


 
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa