Etiket:değerlendirme
Palnlama
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} p\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} v\:textbox {display:none;}
Belirli eğitim hedeflerine ve program amaçlarına ulaşmak için etkinliklerden hangisinin seçileceğini, bunların çocuklara niçin ve nasıl yaptırılacağını,ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak, araç-gereç ve materyallerin kullanılacağını ve çocuklardaki gelişimin nasıl değerlendirileceğini önceden ayrıntılı olarak tasarlama işidir.
 
Devamını oku...  
1. Sınıflandırma ödevi- İlköğretim: İkili gruplar halinde çalışarak, mümkün olduğu kadar çok böcek sıralayın. Böceklerin anahtar özelliklerine göre bir sınıflandırma sistemi oluşturun ve böcekleri uygun kategorilere yerleştirin. Aynı sınıflandırmayı bir kez de aşağıdaki bakış açılarını kullanarak yapmayı deneyin: * Yok edici (örnek kategoriler,evlerde bulunan böcekler, genellikle mutfakta bulunan böcekler, karanlık zeminleri tercih eden böcekler)
* Kurbağa (örnek kategoriler,su üzerinde uçan böcekler,yüzebilen böcekler)
Böcekleri tam olarak sınıflandırmak için gerekli bilgiye ulaşmak amacıyla birçok kaynağı araştırmak zorunda kalacaksınız. Kullandığınız kaynakları belirtin ve bir paragraf içerisinde hangisini çok hangisini az kullandığınızı anlatın. Bu sınıflandırmaları yaparken, keşfettiğiniz ilginç şeyleri sınıfla paylaşın.
Aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirileceksiniz
İçerik standardı
Fen Bilgisi: Böceklerin özelliklerini anlayışınız.
Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme:sınıflandırma
Sınıfların önemli belirleyici özelliklerini tanımlayabilme yeteneğiniz.
Belirlenmiş öğeler veya maddeleri belli sınıflara yerleştirme yeteneğiniz.
Etkin iletişim:
Çeşitli bilgi toplama teknikleri ve bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğiniz.
2. Sınıflandırma ödevi- Lise, İlköğretim
Birikmiş atık maddeler dünya çapında bir problemdir. Atık maddeler, toksin, toksin olmayan, kurtulması zor olan, çok kokan, vb olabilir. Dört kişilik bir grup oluşturduğunuzu varsayalım. Bu grup farklı atık maddeleri sınıflandırma ve gerekli yerlerde kullanma konusunda hükümeti zorlayan bir güç olsun.
Derslerden ve diğer bilgi kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye dayanarak, atık maddeleri sınıflandırmaya çalışın. Daha sonra bir grup atık maddeyi seçin ve bununla ilgili bir plan yapın. Planınız hükümete sunulan bir rapor şeklinde olmalı ve aşağıdaki öğeleri içermelidir.

1- Atık maddeleri sınıflandırma şekliniz ve sınıfları nasıl belirlediğiniz.
2- Seçtiğiniz atık maddenin çevre üzerindeki etkisi.
3- Atık madde üzerine yaptığınız plan. Bu plan, kullandığınız bilgi kaynakları ve uygun olan yerlerde grafiklerle tabloları içermelidir.
4- Planınızın beklenen etkisi.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:
İçerik Standartları Fen Bilgisi
1-Atık maddelerin çevre üzerindeki etkisini anlayışınız.
2- Bir araştırma raporu hazırlama beceriniz.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Sınıflandırma
1-Sınıflamalara uygun madde ve öğeleri yerleştirme beceriniz.
2-Sınıfların önemli tanımlayıcı özelliklerini belirleme
3. Tümevarım ödevi- İlköğretim
Süper marketler her hafta, reklamlara çok fazla para harcar ve tümü de en düşük fiyatla sattığını öne sürerler. Farklı süper marketlerdeki fiyatları inceleyin ve değişik reklamlar bulun. Herhangi bir süper marketin diğerlerinden daha düşük fiyatla satıp satmadığını saptayın ya da, bazı maddeleri ucuz bazılarını ise pahalı satıp satmadıklarını araştırın. Fiyatları, miktar ve ölçüleri de kaydedin.
Bu belirlemeleri yaptıktan sonra, reklamların nasıl göründüğüne ve gerçekten doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadıklarına dikkat edin. Hangi özellikler belirtilmiş? Reklamlarda fiyatlar nasıl yansıtılmaktadır? Her süper market ürününün daha ucuz görünmesi için neler yapmaktadır?
Bu çözümlemelere dayanarak, süper marketler için reklam üreten insanlar ve insanların bu konuda ne düşünmesi gerektiği konusunda en az iki sonuca varın. Sonuçlarınız şu cümlelerle başlayabilir:
* Süper marketler için reklam yapan insanlar ,insanların şöyle olduğunu düşünmelidir..........
* Süper marketler için reklam yapan insanlar şöyle düşünmelidir...........
Sonuçlarınızı incelediğiniz reklamlardan aldığınız kanıtlarla destekleyin. İncelediğiniz miktar ve fiyatları da buna dahil etmelisiniz.
Bulgularınızı küçük bir gruba sunacak, bilginizi paylaşacak ve bir televizyon kanalından gelen tüketici uzmanına sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaksınız.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standartları
Matematik
1- Bir ödeve uygun olarak yaptığınız hesaplama becerisi.
2-Ortaya net hesaplamalar koyma beceriniz.
3-İşlem sonuçlarını yorumlama becerisi.
Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Tümevarım
Bilgi ve gözlemlerden elde edilen sonuçları destekleme ve yorumlama becerisi.
Etkin iletişim: Değişik yollarla etkin iletişim kurma beceriniz.
4. Tümevarım ödevi- İlköğretim
"Günde bir elma doktoru uzaklaştırır." Egzersiz yapın, yaşam veya nefes için gereklidir."Sağlık ve davranış arasındaki ilişkiyi belirten bu tip ifadeleri sık sık duyarız, fakat birçok insan bunları önemsemez. Yerel sağlık ocağı, bu kuralları genç insanların uygulamasını sağlamak için bizden bir yol bulmamızı istedi. Kuralların nasıl uygulanacağına dair kesin örneklerle ortaya çıkmak zorundayız.
Verdiğim listeden bir kural veya ilke seçin ve kuralı hayata geçirebilecek örnekler verin. Daha sonra kliniğin genç insanlarla iletişim kurabileceği bir ürün yaratın, bu bağlantı genel sağlık kuralları ile özel davranışlar arasında olmalıdır. Ürününüz bir poster, radyo veya televizyon haberi yada genç insanlara ulaşabileceğinizi düşündüğünüz bir şey olabilir.

Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ölçütünüzü belirtin. İyi bir ürün için sizin ölçütünüzü karşılayan çalışmaları ne şekilde yaptığınızı anlatmak için küçük gruplar halinde bir araya gelin. Fikirlerimizi kliniğe sunacağız.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:
İçerik standardı
Sağlık Bilgisi: Sağlık ve davranış arasındaki ilişkiyi anlayışınız.
Yaşam boyu öğrenme standardınız
Karmaşık düşünme: Genelleme veya kuramları net olarak yorumlayabilme yeteneğiniz.
Etkin iletişim:Performans standartlarını oluşturma ve bunları karşılamadaki yeteneğiniz.
5. Tarihi araştırma ödevi-ilköğretim
Dinozorların neslinin niçin tükendiğine dair bir çok görüş vardır. Fakat teorilerin birçoğu, dinozorların çevreye uyum sağlamada zorluk çekmesi sebebine dayanmaktadır. Örneğin, bazıları "buz çağı" nın çevreyi değiştirdiğini öne sürmektedir. Bazıları ise bir göktaşının geldiğini ve çevreyi değiştirdiğini söylemektedir. Varolan tartışmaların geçerliliğini belirleyin ve hangisinin mantıklı olduğunu saptayın.
Sınıftan, ek kaynaklardan ve ders kitaplarından elde ettiğiniz bilgilerle şu soruyu cevaplayabilmek için bağımsız olarak çalışın,
"Dinozorlara ne oldu?“
Farklı kaynaklardan aldığınız fikirlerin bir kombinasyonunu yaparak kendi teorinizi oluşturabilirsiniz. Ele aldığınız farklı teorileri tartışın ve bunu anlatın.
Ayrıca dinozorların değişen çevreye uyum açısından niçin bu kadar zorluk çektiğinden de bahsedin.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standardı:
Fen Bilgisi: Canlıların doğaya uyum süreçlerinin anlaşılması.
Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Tarihi araştırma
Henüz geçerli bir açıklama getirilememiş geçmişteki olaylara bir açıklama getirebilme beceriniz.
Kendi kendine öğrenme:Farklı görüş açıları arama ve harekete geçmeden önce seçenekleri göz önünde bulundurmanız.
6. Buluş Ödevi- İlköğretim
Hayvanların çevrelerine uyum göstermelerini sağlayan özellikler üzerinde çalışmaktayız. Ödeviniz için bildiğiniz bir hayvanı seçin ve bu hayvanın birkaç özelliğini iyileştirecek bir yol çizin. Hayvanınız böylece çevresine daha iyi uyum sağlayabilir. Yeni ve gelişmiş bu hayvanın resmini çizin ve yaptığınız değişikliklerin çevreye uyum sağlamada nasıl etkili olacağını sunmaya hazır olun.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standartları:
Fen Bilgisi:Uyum kavramını anlayışınız.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme:Buluş
Önemli standart veya ölçütleri belirleme yeteneğiniz
Etkin iletişim:Fikirlerinizi net olarak ortaya koymak için gerekli beceri.
 

Derecelendirme Ölçekleri:Dereceleme ölçeği, sınıflandırılan kategorilerdeki gözlemleri kaydetmek için kullanılır. Üç tür dereceleme ölçeği vardır:

1. Sayısal  2. Sınıflama  3. Betimsel

Devamını oku...  

Heidi Goodrich dereceleme ölçeklerini şöyle tanımlamaktadır: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.İyi bir ölçek ulaşılması beklenen niteliklerin kabul edilebilirle yetersiz nitelemeleri arasındaki derecelerini belirtir.

Niçin dereceleme ölçekleri kullanıyoruz?

Devamını oku...  
Hedefleriniz Belirleyin: Ürün seçki dosyası değerlendirmesinin ilk ve en önemli bölümü, öğretim hedeflerinin neler olacağına karara vermektir. En iyisi, hedefleri öğretmen ve öğrencilerin birlikte belirlemeleridir.

Öğrencilerinize, neyi öğrenmek istediklerini ya da neyi öğrenmeye gereksinim duyduklarını sorabilirsiniz. Öğrencilerinize hedeflerin listesini verip, bunları önceliklerine göre sıralamalarını isteyip, sonuçları, değerlendirme ölçütlerini belirlemede kullanabilirsiniz.

· Ürün seçki dosyası düşüncesini sınıfınıza tanıtın
Ürün seçki dosyalarında nelerin bulunması gerektiğini söyleyin. (Testlerinden biri ya da birkaçı, küçük sınavlar, projeler gibi )
Ürün seçki dosyasına fazladan maddeler koyarak, öğrencilerinizin cesaretini kırmayın. Unutmayın, önemli olan nicelik değil niteliktir. Ürün seçki dosyasının can damarı, öğrenme kanıtlarının mantıklı bir biçimde seçilmesidir.

· Ürün seçki dosyasının içeriğini açıklayın
Ürün seçki dosyasının, neyi ne kadar kapsaması gerektiğini açıklayın. Hem zorunlu hem de seçimlik alanları belirtin, seçimlik olanlar kişinin kendini yansıtmasını ve bağımsızlık duygusunu yaşamasını sağlar.

Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayın. Öğrenci, puanlamadan ve değerlendirme ölçeğinden haberdar edilmelidir.

Ürün seçki dosyası girdileri çeşitli biçimlerde olabilir; yazılı, işitsel ve görsel video kayıtları, resimler, çizimler, mülakatlar gibi...

· Ürün seçki dosyası sunumu için açık ve ayrıntılı bir rehber verin
Aşağıdakilerin niçin gerektiğini söyleyin:

o Açık ve çekici bir sunu

o Tarihlendirilmiş çalışma taslakları

o İliştirilmiş görüş bildirme kartları

o Ürün seçki dosyasının nasıl geliştirileceğini ve ne zamana hazır olması gerektiğini dönem ortası ve yıl sonu tarihleriyle açıklayın

· Diğer ilgilileri de konu hakkında bilgilendirin
Okul yönetimini, yeni değerlendirme yönteminiz hakkında bilgilendirin. Bu konuyu velilerinizle görüşüp, onların yorumlarıyla katkı sağlamalarına olanak tanımanız da, hoş bir girişim olur.

Hazırlama dönemi

Ürün seçki dosyası hazırlama

Yansıtma ve öz değerlendirme alanlarında hazırlıklar yapmak için öğretmen öğrenci görüşmelerine zaman ayırın.

Yansıtma ve öz değerlendirme, insanlara kendiliğinden, doğal yollarla geliveren bir yeti değildir, biraz çaba ve eğitim gerektirir.

Örneğin: Öğrencilerinizi kendilerine şu soruları sormaları için yüreklendirin:

· Bu etkinlikten ne öğrendim?

· Benim en iyi yönüm ne?

· Bunun daha da gelişmesini nasıl sağlarım?

Bu, tüm sınıfın katıldığı bir beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birbirilerinin ürün seçki dosyaları için eser seçmede yardımcı olan, yazılı görüşleriyle katkıda bulunan ürün seçki dosyası eşlerinin katılımıyla da olabilir. Bu aynı zamanda bir yaşam becerisidir üzerinde zaman ve emek harcamaya değer.

Rehberlik edici geri bildirimde bulunun. Bir ürün seçki dosyası, belki de dönem sonunda hazır olacaktır, ama arada bazı zaman dilimleri belirleyerek, ürün seçki dosyasına konmuş bazı eserleri, taslakları gözden geçirmek, hem öğrenci hem de öğretmen için yararlı bir deneyim olacak, öğrenci, doğru yolda olup olmadığını bilme şansı bulacaktır.
Ya da bir başka seçeneğiniz daha olabilir, örneğin; yalnız bir ünite için ürün seçki dosyası oluşturulmasını isteyebilirsiniz. Böylece hem öğretmen hem de öğrenci kısa bir dönemde bir ürün seçki dosyası değerlendirmesi deneyimini paylaşmış olurlar.

ÜRÜN SEÇKİ DOSYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu konuda kullanabileceğiniz pek çok ölçme aracı vardır. Değerlendirme ölçekleri, farklı beceriler için kontrol listeleri gibi. Bunlardan amaçlarınıza en uygun olanları kullanabilir ya da gereksinimlerinize göre uyarlamalar yapabilirsiniz.
Öz değerlendirme ya da çiftli değerlendirme formatif değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

Öğretmen- öğrenci görüşmesine zaman ayırın.

Öğretmen etkin bir değerlendirme için, her bir öğrenciyle, gelişme sürecinin tartışıldığı ve gelecek için hedeflerin saptandığı, kısa bireysel toplantılar yapmalıdır.

 
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa