Etiket:anlam

Nesnel varlığı olan, gözle görülen, elle tutulan nitelikteki varlıkları belirleyen, herkesçe aynı şekilde anlaşılan, aynı görüntüyü yaratan sözcüklere "somut anlamlı sözcük"; gözle görülmeyen, elle tutulmayan, herkeste aynı duygu ve düşünceleri, aynı görüntüyü yaratmayan durumları belirten sözcüklere "soyut anlamlı sözcük" denir.


Örnek:

Somut anlamlı sözcük
Soyut anlamlı sözcük
Kalem Sevgi
Fabrika Düş
Bilgisayar Kıskançlık

  Herbalife ürünleri internet satış mağazası

Online uçak bileti almanın tam zamanı.

 

Kavram, nesne, varlık ve durumları topluca belirleyen sözcüklere "genel anlamlı sözcükler", sınırlı bir anlam boyutunda belirleyen sözcüklere "özel anlamlı sözcükler" denir.


Örnek:

Genel anlam
Özel anlam
Özel anlam
Hayvan Kedi Van kedisi
Roman Türk romanı Cumhuriyet dönemi Türk romanı

 

Herbalife ürünleri internet satış mağazası
Online uçak bileti almanın tam zamanı.

 

"Bir göstergenin öteki göstergelerle sıkı sıkıya ilişkili biçimde, belli bir bağlam içinde, belli bir duruma ve koşullara bağlı olarak yansıttığı kavram."

Doğan AKSAN
(Doğan AKSAN, Dil, Anlam, Sözcük, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1991: 37)

Kavram:

"1. Dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dilde anlatım buluşudur. 2. Dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme, bir soyutlamadır."

Doğan AKSAN
(Doğan AKSAN, Dil, Anlam, Sözcük, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1991: 54-55)

Metin: "Türkçenin Söz Varlığının Anlam Açısından Özellikleri", Doğan Aksan, Türkçenin Gücü, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1990: 37-40.

  Herbalife ürünleri internet satış mağazası

Online uçak bileti almanın tam zamanı.

 
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa