Etiket:Ölçekleri

Derecelendirme Ölçekleri:Dereceleme ölçeği, sınıflandırılan kategorilerdeki gözlemleri kaydetmek için kullanılır. Üç tür dereceleme ölçeği vardır:

1. Sayısal  2. Sınıflama  3. Betimsel

Devamını oku...  

Heidi Goodrich dereceleme ölçeklerini şöyle tanımlamaktadır: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.İyi bir ölçek ulaşılması beklenen niteliklerin kabul edilebilirle yetersiz nitelemeleri arasındaki derecelerini belirtir.

Niçin dereceleme ölçekleri kullanıyoruz?

Devamını oku...  
Powered by Tags for Joomla
Su Anda Burdasin  : Anasayfa