Değerlendirme Ölçekleri (RUBRİC)

Heidi Goodrich dereceleme ölçeklerini şöyle tanımlamaktadır: Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.İyi bir ölçek ulaşılması beklenen niteliklerin kabul edilebilirle yetersiz nitelemeleri arasındaki derecelerini belirtir.

Niçin dereceleme ölçekleri kullanıyoruz?

· Hem öğretmen hem de öğrenci için net bir kalite tanımı verir

· Öğrenciler dereceleme ölçeği kullanarak düzenli bir biçimde kendi çalışmalarını değerlendirmeye başladıklarında ürettikleri ürünlerin sorumluluğunu daha yoğun olarak duyarlar.

· Dereceleme ölçekleri öğretmenlerin puanlama için harcadıkları zamanın azalmasına katkıda bulunurlar. Öğretmenlerin öğrencilere aldıkları puanın altında yatan faktörleri açıklamaları, neleri geliştirmeleri gerektiği hakkında geribildirimde bulunmalarını kolaylaştırır.

· Çocuklarının çalışmalarına yardımcı olmak isteyen velilerin işlerini kolaylaştırır, çünkü onlar ölçeklerde belirtilen ölçütler yoluyla başarılı olmak için çocuklarının neleri yapmaya gereksinim duydukları hakkında da bilgilendirilmiş olurlar.

· Öğrencilerin çalışmalarına ışık tutmak için “mükemmel”, “ortalama” ve yetersiz çalışmaların nitelikleri ölçeklerde açıkça belirlenmiştir.

Dereceleme Ölçeği geliştirme Aşamaları :

Öğretmenin ne öğretmek istediğini ve öğrenci öğrenmeleriyle ilgili beklentilerini netleştirmesini sağlar.

· Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi: Öğrencilerinizin neyi ne kadar anladıklarını saptamak amacıyla mı, yoksa belli bir program geliştirme amacıyla mı ölçek geliştirilecek sorusu yanıtlanır.

· Neyin değerlendirileceği açık bir biçimde saptanması. Bunun iki önemli nedeni vardır; öğrenci için değerlendirme ölçütlerini, öğretmen için ise öğretim hedeflerinin netleştirilmesi.

· Hangi ölçeğin kullanılacağına karar verilmesi. Bütünsel mi, analitik mi, konu bazlı mı? Bu karar verilirken zamanlama ve kaynaklar konusunda gerçekçi olunmalıdır.

· Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması.

· Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması

· Ölçeğin yapısından kaynaklanan güçlüklerin, açık olmayan noktaların gözden geçirilmesi

· Ölçeğin öğrenci performansını değerlendirmek için kullanılması

· Sonuçların değerlendirilerek sonraki kullanımlar için gereken iyileştirmelerin yapılması.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Proje ve Performans | Değerlendirme Ölçekleri (RUBRİC)