Ana-Babalarda İnsan

İnsanlar ana baba olunca, bu rolü üstlenip birey olduklarını unuturlar. Artık ana babalığa biçilen role göre davranmaya, çocukları için iyi şeyler yapma sorumluluğu duymaya başlarlar.

Her zaman duygularında tutarlı olmaları, çocuklarını sevmeleri,hiçbir koşula bağlı olmadan kabul
edici ve hoşgörülü davranmaları, kendi gereksinimlerini bir tarafa bırakıp, çocukları için özveride bulunmaları, hep tarafsız olmaları gerektiğini hissederler.

Oysa ana babalar da insandır. Onların da insani duyguları, kişisel sınırları vardır.

Gençlerin toplumda yarattığı sorunlar için herkes ana babaları suçlar. Ama kimse onlara yardımcı olmaz. Her yıl milyonlarca çift en zor meslek sayılan ana babalığı üstlenir. Tümüyle çaresiz küçücük bir çocuktan, katılımcı, üretici, sevgi dolu, hoşgörülü bir yurttaş yaratmanın tüm sorumluluğunu üstlenirler. Bundan daha zor ve özveri isteyen bir meslek varmıdır? Kaç ana baba bu görev için eğitilmiştir?

Bu köşede etkili ana baba olmak için neleri, nasıl yapmamız gerektiğini tartışacağız. Hemen belirtelim ki, etkili ana baba olmak için insanlığımızı bir tarafa atmaya gerek yok. Kendinizi çocuklara karşı olumlu duyguları olduğu kadar olumsuz duyguları da olabilecek bir kişi olarak kabul edebilirsiniz. Her zaman tutarlı olmak zorunda değilsiniz. Örneğin; yemek yaparken çocuğunuzun yüksek sesle müzik dinlemesi sizi rahatsız etmeyebilir. Ancak yorgunluktan uyuyakalmışken aynı davranışı kabul etmezsiniz. Değişen koşullara göre duygularınız da kaçınılmaz olarak değişecektir. Önemli olan çocuklarınıza karşı açık ve dürüst olmanızdır. Onlara gerçek duygularınızı iletin. Çocuğunuzun davranışını kabul edemiyorsanız, ediyor gibi davranmayın. O anda içinizden sevgi gelmiyorsa, seviyormuş gibi görünmeyin.

Açıklık hem çocukların olumsuz duygularla baş edebilmelerini kolaylaştırır, hem de ana babalarını her zaman ilişkide olmak isteyecekleri, açık ve dürüst kişiler olarak görmelerini sağlar.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Okul Öncesi | Ana-Babalarda İnsan