Olumsuz Cümle Yapıları

GENİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (SIMPLE PRESENT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + YARDIMCI FİİL (NOT) + FİİLİN YALIN BİÇİMİ

He does not read a story book. Bir hikaye kitabını okumaz.

Dikkat : DOES yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta fiilin s takısı da düşer.

ŞİMDİKİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PRESENT CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + BE (NOT) + FİİL (ing)

They are not reading books. Onlar kitapları okumuyor.

GEÇMİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (SIMPLE PAST TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + DIDN’T + FİİL (YALIN BİÇİMİ)

We didn't clean all the rooms. Biz bütün odaları temizlemedik.

SÜREGELEN GEÇMİŞ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PAST CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + WASN’T / WEREN’T + FİİL (ing)

They weren’t swimming last week. Onlar geçen hafta yüzmüyordu.

ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PRESENT PERFECT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HAVEN’T / HASN’T + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

I haven’t ever played table tenis. Ben şimdiye kadar masa tenisi oynamadım.

SÜREGELEN ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HAVEN’T / HASN’T BEEN + FİİL (ing)

Ill hasn’t been sleeping. Hasta uyumamaktadır.

GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HADN’T FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Ahmet hadn’t fought. Ahmet hadn't fought.

SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + HADN’T + BEEN + FİİL (ing)

I hadn't been standing. Ben ayakta durmamaktaydım.

GELECEK ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (FUTURE TENSE)

WILL / SHALL KULLANILIŞI

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE +WON’T / SHAN’T + FİİL (YALIN)

You won't learn answer. Sen cevabı öğrenmeyeceksin.

BE GOING TO KALIBININ KULLANILIŞI

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + BE (NOT) GOING TO + FİİL (YALIN)

You aren't going to write never letter. Sen asla mektup yazmayacaksın.

SÜREGELEN GELECEK ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + WON’T BE + FİİL (ing)

We won’t be studying. Biz çalışıyor olmayacağız.

GELECEK ÖNCESİ ZAMAN OLUMSUZ CÜMLE YAPILARI : (FUTURE PERFECT TENSE)

OLUMSUZ CÜMLE : ÖZNE + WON’T + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

You won’t have said. Sen söylemiş olmayacaksın.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Olumsuz Cümle Yapıları