Olumlu Cümle

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.

I watch a film willingly at my house on sunday. (Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.)

1. I

(Özne)

(Kim izler?)

2. watch

(Yüklem)

(Ne yapar?)

3. a film

(Nesne)

(Ne seyreder?)

4. willingly

(Hal zarfı)

(Nasıl seyreder?)

5. at my house

(yer zarfı)

(Nerede seyreder?)

6. on Sunday

(zaman zarfı)

(Ne zaman seyreder?)


1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.
2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz. Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz.
3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir.
4. Nesne alan fiillere geçişli fiil. Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir.
5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur.
6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler.
7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklerdir. Zarflar eğer cümlede nesne varsa, nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.
8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Olumlu Cümle