Şimdi Öncesi Zaman Soru Cümle Yapıları

(PRESENT PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAVE/HAS + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİMİ)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAVE/HAS + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİMİ)

Have you ever played table tennis? Sen şimdiye kadar masa tenisi oynadın mı?

What have you drunk? Sen ne içtin?

SÜREGELEN ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAVE/HAS + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAVE/HAS + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

Has he been sleeping? Uyumakta mıdır?

What has he been doing? Ne yapmaktadır?

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Şimdi Öncesi Zaman Soru Cümle Yapıları