Konu Örnek Cümleleri

TÜM KONULARLA İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER (ctrl + f tuş bileşimine basarak kelime arayabilirsiniz.)

The students eat.

Öğrenciler yer.

The students eat meat.

Öğrenciler et yer.

They eat it.

Onlar onu yerler.

The students eat meat hungrily at school on Sunday.

Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler.

I eat meat.

Et yerim.

I eat what they eat.

Ben onların yediğini yerim.

They students eat meat when they want.

Öğrenciler istedikleri zaman et yerler.

The students who come late ate meat.

Geç kalan öğrenciler et yediler.

The English drink a lot of beer.

İngilizler çok bira içerler.

There is a pair of scissors on the desk.

Masanın üstünde bir makas var.

My brother is a lawyer.

Erkek kardeşim avukattır.

A Ahmet Güler called you this morning.

Bu sabah seni Ahmet Güler diye biri aradı.

Three times a week.

Haftada üç kez.

2000 Tl. a kilo.

Kilosu 2000 lira.

90 km. an hour.

Saatte 90 km.

What a beautiful song!

Ne güzel bir şarkı.

What a silly film!

Ne saçma bir film!

What a pity!

Ne yazık!

What a shame!

Ne ayıp!

There are some people in the street.

Sokakta insanlar var.

Are there some students in the room?

Odada öğrenciler var mı?

I have some money in the bank.

Bankada biraz param var.

Do you have some time for me?

Bana ayıracak biraz zamanın var mı?

There aren't any apples on the table.

Masada hiç elma yok.

There isn't any time left.

Hiç zaman kalmadı.

Do you see any clouds?

Hiç bulut görüyor musun?

I don't want anymore.

Daha fazla istemiyorum.

Some people are waiting for you.

Birkaç kişi seni bekliyor.

Something is bothering me.

Bir şey beni rahatsız ediyor.

Somebody is calling you.

Birisi seni arıyor.

Nobody one is waiting for you.

Seni hiç kimse beklemiyor

Nothing is brothering me.

Hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.

Nobody is calling you.

Kimse seni aramıyor.

Any student cn understand this.

Bunu hangi öğrenci olsa anlayabilir.

Anybody can do this.

Bunu kim olsa yapabilir.

Books are useful.

Kitap yararlıdır.

Dogs are animals.

Köpek bir hayvandır.

Cheese is made from milk.

Peynir sütten yapılır.

We need oxygen and water.

Oksijen ve suya ihtiyacımız vardır.

Man has his problems.

İnsanların kendi sorunları vardır.

Mankind has its problems.

İnsanoğlunun kendi sorunları vardır.

Civilized man can not live without electricity.

Uygar insan elektrik olmadan yaşayamaz.

Children enjoy playing.

Çocuklar oynamaktan hoşlanırlar.

Careful reading is necessary.

Dikkatli okuma gereklidir.

Children should go to bed early.

Çocuklar erken yatmalıdır.

We were at breakfast at 8 o'clock.

Saat sekizde kahvaltıdaydık.

They go to church every Sunday.

Her Pazar kiliseye giderler.

She was in class yesterday.

Dün dersteydi.

He is at school today.

Bugün okuldadır.

They just came to town.

Kente daha yeni geldiler.

We'll be on vacation next week.

Gelecek hafta tatil olacağız.

He goes to work on Saturdays.

Cumartesi günleri işe gider.

They play bridge and poker.

Briç ve poker oynarlar.

We play football or basketball on Sundays.

Pazar günleri futbol veya basketbol oynarız.

The first question was easier than the last one.

İlk soru, sonuncudan daha kolaydı.

Please call the next student.

Lütfen bir sonraki öğrenciyi çağırın.

They asked me the same question.

Bana aynı soruyu sordular.

They asked me the same.

Bana aynısını sordular.

Last summer we went to Antalya.

Geçen yaz Antalya'ya gittik.

What will you do next week?

Gelecek hafta ne yapacaksın?

He is the tallest boy in our class.

Sınıfımızın en uzun boylu çocuğudur.

She is the most beautiful girl I have ever seen.

Ömrümde gördüğüm en güzel kızdır.

Most people have stopped smoking.

Çoğu insanlar sigarayı bıraktı.

Most boys like football.

Çoğu erkek çocuk futboldan hoşlanır.

Can you play the piano?

Piyano çalabilir misin?

I heard the news on the radio.

Haberi radyoda işittim.

I often talk with her over the telephone.

Onunla sık sık telefonda konuşurum.

I like watching television.

Televizyon izlemekten hoşlanırım.

There is a good film on TV tonight.

Bu gece TV'de iyi bir film var.

Please don't go.

Lütfen gitmeyiniz.

Don't go there now.

Oraya şimdi gitme.

Read a book tonight.

Bu gece bir kitap oku.

Please call me.

Lütfen beni ara.

Take me home.

Beni eve götür.

Use my car.

Benim arabamı kullan.

Bring the book to me.

Kitabı bana getir.

Please go home now.

Lütfen şimdi eve git.

Help the man.

Adama yardım et.

Thank the man.

Adama teşekkür et.

Ask the man.

Adama sor.

Answer the man.

Adama cevap ver.

It will cost you a lot.

Sana pahalıya mal olacak.

The exam is on Monday.

Sınav pazartesi günüdür.

They are tired.

Onlar yorgundur.

They are not tired.

Onlar yorgun değildirler.

Am I next?

Sonraki ben miyim?

Aren't you hungry?

Acıkmadın mı?

Isn't he at home?

Evde değil mi?

Aren't I next?

Sıra bende değil mi?

Where is the teacher?

Öğretmen nerededir.

Why are you late?

Neden geç kaldın?

What is on the table?

Masa da ne var?

How are you?

Nasılsınız?

Which student is good?

Hangi öğrenci iyidir?

How much is a kilo?

Kilosu kaçadır?

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Konu Örnek Cümleleri