İsimler

Çoğul isimler

SAYILABİLEN İSİMLER

A) Cins isimlerin büyük bir çoğunluğu s takısı eklenerek çoğul yapılabilir. Bunlar düzenli isimlerdir. (caer - cars, book - books vb.)

s takısı eklenirken sözcüğün söylenişini yumuşatmak amacıyla yazılışında bazı değişiklikler yapılabilir.

1. ç olarak söylenilen ch harfleriyle biten sözcüklere es eklenir, yani yeni bir hece eklenmiş olur. match - matches, trench - trenches, watch - watches

2. Sözcüğün son harfi olan y eğer i sesiyle okunuyorsa, y harfi kalkar, ies gelir. story - stories, baby - babies

3. Sözcüğün sonu f sesiyle bitiyorsa, f kalkar, yerine ves gelir. thief - thieves, wife - wives, leaf - leaves, knife - knives

4. Son harfi o ile biten sözcükler es alır, ama yeni bir hece oluşturmazlar. hero - heroes, tomato - tomatoes, potato - potatoes

B) Çoğul biçimi düzensiz olan isimler :

child

 children

foot

 feet

goose

 geese

louse

 lice

man

 men

mouse

 mice

Mr.

 Messrs.

ox

 oxen

that

 those

this

 these

tooth

 teeth

woman

 women

 

C) Son sesleri (Türkçe ş) ya da (ç) olarak okunan aşağıdaki ülkelerin insanlarından söz edilirken sözcük, s takısı almadan çoğuldur.

 

British

Dutch

English

Flemish

Irish

Polish

Scotch

Spanish

Sweedish

Welsh

 

Örnek : The English drink a lot of beer. (İngilizler çok bira içerler.)

D) Sıfatların önüne the getirerek türetilen isimler yalnızca çoğul olarak kullanılır.

The good. (iyiler), The rich. (zenginler), The disabled. (özürlüler),  The dead. (ölüler), The wounded. (yaralılar) vb.

E) İki parçadan oluşan eşyalar her zaman çoğul olarak kullanılır.

(blue) jeans

breeches

dungarees

knickers

pants

shorts

slacks

trousers

coveralls

overalls

pajamas

braces

suspenders

binoculars

glasses

spectacles

clippers

pincers

pliers

scissors

shears

tongs

tweezers

 Bu tip isimlerden söz ederken tekil olduklarını belirtmek için a pair of (bir çift) ya da sayısını söyleceksek, three pairs of (üç çift) ifadeleri kullanılır.

Örnek : There is a pair of scissors on the desk. (Masanın üstünde bir makas var.)

F) Her zaman çoğul olarak kullanılan (tekili olmayan) bazı isimler vardır. En önemlileri şunlardır :

aborigines

archives

auspices

belongings

cattle

clothes

contents

dregs

eaves

environs

goods

quarters

manners

morals

police

people

remains

riches

savings

surroundings

thanks

the outdoors

the outskirts

victuals

wages

 
SAYILAMAYAN İSİMLER
 

Nicelikleri tane ya da sayı olarak tanımlanamayan, ancak ölçüldükleri birimle (kg, lira, şişe, bardak vb.) belirtilebilen isimlerdir.

Örnek : milk (süt), water (su), money (para), tea (çay), meat (et), butter (tereyağ) vb.

Some kelimesi sayılamayan isimlerin önünde –bir miktar, biraz, bir parça- anlamında, sayılabilenler önünde ise –bir kaç tane- anlamına gelir.

There is some milk on the table. Masanın üstünde biraz süt var

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | İsimler