İngilizce Aylar ve Türkçesi

İngilizce Aylar Türkçe Anlamı Aylar Türkçe Anlamı
January Ocak July Temmuz
February Şubat August Ağustos
March Mart September Eylül
April Nisan October Ekim
May Mayıs November Kasım
June Haziran December Aralık

 

 

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | İngilizce Aylar ve Türkçesi