Geniş Zaman Soru Cümle Yapıları

(SIMPLE PRESENT TENSE)

Geniş zaman cümlelerini soru yapmak için cümlenin başına DO getirilir.

DO fiili yalnız olarak kullanıldığında «yapmak» anlamına gelir. Cümle başında kullanıldığında geniş zaman soru cümlesi olur. Özne üçüncü tekil şahıs ise fiile getirilen s kalkar do'ya eklenir. Do kelimesinin son harfi o olduğundan bu, es şeklinde olur; does.

SORU CÜMLESİ : YARDIMCI FİİL + ÖZNE + FİİLİN YALIN BİÇİMİ

OLUMSUZ SORU CÜMLESİ : YARDIMCI FİİL (NOT) + ÖZNE + FİİLİN YALIN BİÇİMİ

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + YARDIMCI FİİL + ÖZNE + FİİL

Do you play table tennis? Sen masa tenisi oynar mısın?

Does he drink coffee every morning? Her sabah kahve içer mi?

Doesn't he drink tea every morning? Her sabah çay içmez mi?

What do you want? Sen ne istersin?

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Geniş Zaman Soru Cümle Yapıları