Geçmiş Zaman

(SIMPLE PAST TENSE)

İngilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır.

Düzenli fiillerin özelliği : Bu sınıftan bir fiili Geçmiş zaman haline sokmak için sonuna (...ed) ilave ederiz.

Düzensiz fiilerin özelliği : Geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. Bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.

Geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.

CÜMLE YAPISI

Olumlu düz cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Bütün şahıslar için fiilin ikinci biçimi değişmeden kullanılır.

Geçmiş zaman için yardımcı fiil, DO fiilinin geçmiş zaman biçimi olan DID'dir. Bütün şahıslar için değişmeden kullanılır.

Did yardımcı fiili kullanılırken temel fiil YALIN BİÇİMDEDİR.

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + FİİL (İKİNCİ BİÇİMİ)

Kullanılışı :

1. Devam etmeyen, kesin olarak bitmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır.

Zeynep saw them yesterday. (Zeynep dün onları gördü.)

2. Sık sık yapılan, alışkanlık ya da yaşam biçimi olan eylemleri anlatırken kullanılır.

We went to cinema last year every week. (Biz geçen yıl her hafta sinemaya gittik.)

Geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Two minutes ago

iki dakika önce

An hour ago

bir saat önce

Three days ago

üç gün önce

Five months ago

beş ay önce

A year ago

bir yıl önce

last night

dün gece

last week

geçen hafta

last month

geçen ay

last year

geçen yıl

last summer/winter

geçen yaz/kış vb.

yesterday : dün
yesterday
morning/aftennoon/evening : dün sabah/öğleden sonra/akşam.

once

bir zamanlar, bir keresinde

once upon a time

bir zamanlar

then

o zaman, o zamanlar

the day before

önceki gün

the week before

önceki hafta

the month before

önceki ay

the year before

önceki yıl

SÜREGELEN GEÇMİŞ ZAMAN (PAST CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyordum" ya da "yapmaktaydım" biçiminde ifade edilebilir.

CÜMLE YAPISI

Süregelen geçmiş zaman BE yardımcı fiiliyle ve fiilin -ing takısı almasıyla oluşturulur. BE fiilinin ikinci hali olan WAS ve WERE kullanılır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + WAS/WERE + FİİL (ing)

Kullanılışı :

  1. Geçmiş zamanda, belirli bir zamanda devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

We were runing yesterday morning. (Biz dün sabah koşuyorduk.)
Geçmişte başlamış olan ve başka bir geçmiş eylemin başladığı sırada devam eden bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu durumda cümlede bir zarf cümleciği bulunmalıdır.

They were sleeping when we went. (Biz gittiğimizde onlar uyuyordu.)

(a) Eylem devam ediyor, ama (b) eylem başlayıp bitmiş, (c)

Birinci eylem devam ederken başlamış ve bitmiş.

  1. Geçmişte ve aynı anda devam eden iki eylemi anlatmak için kullanılır. Bu durumda da bir zarf cümleciği gereklidir.

I was writing a letter while he was watching television. (O televizyon izlerken ben mektup yazıyordum).

Her iki eylem de geçmişte ve devam ediyor.

  1. Daha önceden niyet ettiğimiz ya da tasarladığımız ama şimdi gerçekleşemeyecek veya gerçekleşmesi şüpheli olan eylemleri anlatmak için kullanılır.

I was planing to go out tonight, but came my guest . (Ben bu gece çıkmayı planlıyordum, ama benim konuğum geldi.)

Süregelen geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Ali mommg/aftemoon/evening/night/day/\veeWmonth/year

Bütün sabah/akşam/vb

the whole morning/aftemoon/night/day/week/month/year

Bütün sabah/akşam/vb

the entire morning/afternoon/night/day/week/month/year

Bütün sabah/akşam/vb

All the time

onca zaman, sürekli

Then

o zaman, o anda

During

... sırasında

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Geçmiş Zaman