Geçmiş Zaman Soru Cümle Yapısı

(SIMPLE PAST TENSE)

SORU CÜMLESİ : DID + ÖZNE + FİİL (YALIN BİÇİMİ)

OLUMSUZ SORU CÜMLESİ : DIDN’T + ÖZNE + FİİL (YALIN BİÇİMİ)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + DID + ÖZNE + FİİL (YALIN BİÇİMİ)

Did we clean all the rooms? Biz bütün odaları temizledik mi?

Didn't she write a letter to her mother? Annesine bir mektubu yazmadı mı?

Who came to the party? Partiye kim geldi?

SÜREGELEN GEÇMİŞ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (PAST CONTINUOUS TENSE)
 

SORU CÜMLESİ     : WAS/WERE + ÖZNE + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ   : SORU SÖZCÜĞÜ + WAS/WERE + ÖZNE + FİİL (ing)

Were they swimming last week?            Onlar geçen hafta yüzüyor muydu?

Where  were they swimming  last week? Onlar geçen hafta nerede yüzüyordu? 


 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Geçmiş Zaman Soru Cümle Yapısı