Gelecek Zaman

(FUTURE TENSE)

"Yapacağım" biçiminde 'çevirebileceğimiz ve Türkçe karşılığı Gelecek Zaman olan bu tense en yaygın olarak iki türlü ifade edilir:

a) will/shall çekimsiz fiilleriyle

b) be going to kalıbıyla

WILL/SHALL KULLANILIŞI

Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BİÇİMİ kullanılır.

CÜMLE YAPISI :

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + WILL/SHALL + FİİL (YALIN)

  1. Günümüz İngilizce’sinde tüm şahıslar için will kullanılması yaygınlaşmıştır.

Bu yapıyla gelecekte yapılacak, fakat önceden kesin olarak kararlaştırılmamış eylemlerin yapılacağı anlatılır.

  1. Azim, karar, ısrar ve isteklilik gibi özellikler de bu iki çekimsiz fiille anlatılır. Yine tüm şahıslar için will kullanılabilir.

  1. Will olumsuz olarak kullanıldığı zaman kabul etmeyişi ve isteksizliği belirten bir ısrarı gösterir.

The little girl just vvon't talk to me, (Küçük kız bir türlü benimle konuşmuyor.)

  1. Emir cümleleri sonuna getirilen will you veya vvon't you bir daveti veya ricayı gösterir.

Take it away, will you? (Lütfen şunu götürüver, olmaz mı?)

Come in, vvon't you? (İçeri girmez misiniz?)

  1. Söz verme ya da korkutma anlamı için birinci tekil ve çoğul şahıslarda wjll, diğer şahıslarda shall kullanılır.

If you vvant that car, you shall have it. (Eğer bu arabayı istiyorsan, onu alacaksın.)

I will finish it before next week. (Gelecek haftaya kalmadan onu bitireceğim.)

  1. Shall Birinci tekil ve çoğul (I-We) şahıslarla, fikir almak istediğimiz zaman soru cümlelerinde kullanılır. Bu soruyu soran kişi, karşıdan gelecek öneriyi yapmaya hazırdır.

Shall I open the window? (Pencereyi açayım mı?)

Shall we have some tea? (Biraz çay içelim mi?)

Shall we sorusunun cevabı hemen her zaman let's ... ile verilir.

Shall we have some tea? Yes let's (have some).

No, let's not (have any).

BE GOING TO KALIBININ KULLANILIŞI

  1. Bu kalıp gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz, önceden kararlaştırdığımız, hatta bunun için bazı hazırlıklar yapmış- olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır.

My father has bought some paint; he is going to paint the walls. (Babam biraz boya aldı; duvarları boyayacak.)

  1. Herhangi bir olayın olacağını kesin olarak belirten işaretler varsa ve bundan sonuç çıkarabiliyorsak, bu durumu anlatmak için be going to kullanılır.

it is going to rain; look at those clouds! (Yağmur yağacak; şu bulutlara bak!)

  1. İkinci tekil ve çoğul (you) şahıslarda hayret ifade eden bir soru ya da bildiri için de kullanılır.

Are you going to kiss her? (Yoksa onu öpecek misin?)

DİKKAT : BE GOING TO kalıbı bir kimsenin niyeti söz konusu değilse kullanılmaz.

You will get only what I give you. (Yalnızca ben ne verirsem onu alacaksın.)

Böyle bir cümlede will yerine be going to kullanılmaz, çünkü söz konusu kişinin alacağı şey onun kendi niyetiyle ilgili değildir.

CÜMLE YAPISI

BE fiili özneye uygun olarak am - are - is biçimlerini alır. Going to hiçbir değişikliğe uğramaz, ama to'dan sonra gelecek temel fiilin YALIN olmalıdır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + BE GOING TO + FİİL (YALIN)

BE GOING TO KALIBININ PAST KULLANILIŞI:

Geçmişte niyet edilmiş ama yerine getirilmemiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. BE fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve vvere ile going to kalıbı kullanılır.

I was going to play football yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra futbol oynayacaktım.)

Why didn't you? (Neden oynamadın?)

it started to rain. (Yağmur yağmaya başladı.)

Olumsuz, soru ve soru sözcüklü soru cümleleri de daha önce açıklanmış biçimlerde olur.

SÜREGELEN GELECEK ZAMAN (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyor olacağım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + W1LL BE + FİİL (ing)

Kullanılışı :

1. Gelecek zamanda verilen bir zaman diliminin tümünü kapsayacak eylemleri ya da durumları anlatmak için kullanılır.

He will be staying at that hotel ali next week. (Bütün gelecek hafta o otelde kalıyor olacak.)

I wil! be reading a book ali evening. (Bütün akşam kitap okuyor olacağım.)

2. Gelecek zamanda verilen bir zaman diliminden önce başlamış, o sırada devam eden ve daha sonra da sürecek olan eylemleri ya da durumları anlatmak için kullanılır.

I will stili be studying when you come back. (Sen döndüğünde ben hâlâ çalışıyor olacağım.)

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Gelecek Zaman