Gelecek Öncesi Zaman

(FUTURE PERFECT TENSE)

"Yapmış olacağım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

Kullanılan will (veya shall) önüne her zaman yalın fiiller alacağı için gelecek zaman gereği kullanılan have de tüm şahıslar için yalındır. Yapılan eylemi gösteren fiil ise hep üçüncü biçimdedir.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + WILL + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Kullanılışı :

  1. Gelecekte verilmiş olan belli bir zamandan daha önce bitmiş olacak eylemi göstermek için kullanılır.

I will have seen him by tomorrovv morning. (Yarın sabaha kadar onu görmüş olacağım.)

  1. Zarf cümleciklerinde kullanılır. Böylece gelecekte yapılacak bir eylemden veya olaydan önce biten eylemleri de anlatır.

I will have seen him before he leaves. (O ayrılmadan önce onu görmüş olacağım.)

SÜREGELEN GELECEK ÖNCESİ ZAMAN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE)

"…den beri yapıyor olacağım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

Kullanılışı :

Önceden başlamış ya da gelecekte başlayacak bir eylemin gelecek zamanda da devam etmekte olacağını göstermek için kullanılır.

I will have been teaching at this school for 5 years at the end of this year. (Bu yılın sonunda bu okulda 5 yıldır ders vermiş olacağım.)

Genellikle bir zaman zarfı cümleciği ile kullanılır. Bu durumda zarf cümleciği geleceği gösterir.

They will have been driving for 6 hours, vvhen they get to Ankara. (Ankara'ya vardıklarında 6 saatten beri araba sürüyor olacaklar.)

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Gelecek Öncesi Zaman