Geçmiş Öncesi Zaman Soru Cümlesi Yapısı

(PAST PERFECT TENSE)

SORU CÜMLESİ: HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ: SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + ÖZNE + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Had he fought? Kavga etmiş miydi?

Where had he fought? Nerede kavga etmişti?

SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN SORU CÜMLE YAPILARI : (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

SORU CÜMLESİ : HAD + ÖZNE + BEEN + FİİL (ing)

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ : SORU SÖZCÜĞÜ + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Had you been runing in the park? Sen parkta koşmakta mıydın?

Where had you been runing? Sen nerede koşmaktaydın?

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Geçmiş Öncesi Zaman Soru Cümlesi Yapısı