Geçmiş Öncesi Zaman

(PAST PERFECT TENSE)

"Yapmıştım" biçiminde ifadeler için kullanılır. Dilimizdeki "mişli geçmiş zaman" karşılığıdır.

CÜMLE YAPISI

Geçmiş öncesi zaman için yalnızca HAD yardımcı fiili kullanılır, tüm şahıslar için aynıdır. Fiilin üçüncü biçimi geçerlidir.

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + HAD + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Kullanılışı :

  1. Geçmişte belirli bir andan daha önce tamamlanmış bir eylemi anlatmak için kullanılır.
  2. Geçmişte belirli bir andan önce başlamış ve verilmiş olan o zamana kadar devam eden eylemleri de gösterir. İngilizce’de sık kullanılan zamanlardan biridir, çünkü bir öykü ya da başımızdan geçen bir olayı anlatırken kullanacağımız geçmiş zamandır.

Anlatım sırasında da sık sık o olaydan daha önce cereyan eden başka olaylar da gündeme gelir ki, bunlar geçmiş öncesi zaman ile belirtilir.

  1. Koşullu cümlelerin üçüncü biçimi olan ve yerine getirilmesi olanaksız olan if li cümlecik veya vvish ile yapılan temel cümlenin ardından kullanılır.

I would have told him, if I had seen him. (Onu görmüş olsaydım, söylerdim.)

  1. I wish I had seen him. (Onu görmüş olmayı isterdim.)

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense ile yapılan iki benzer cümlenin anlamları farklıdır.

a) When the teacher arrived, the students had begun to study. (Öğretmen geldiğinde öğrenciler çalışmaya başlamışlardı.)

b) When the teaeher arrived, the students began to study. (Öğretmen geldiğinde öğrenciler çalışmaya başladılar.)

(a) cümlesinde öğretmen geldiği zaman öğrenciler zaten çalışmaktadırlar, yani daha önce başlamışlardır.

(b) cümlesinde ise, öğrenciler çalışmaya başlamak için öğretmenin gelmesini beklemişlerdir. Öğretmen gelince başlarlar.

SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyorum/yapmaktayım" şeklindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

Yardımcı fiili : HAD (tüm şahıslar için).

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Kullanılışı :
Geçmişte belirli bir andan daha önce başlamış ve

a) o ana kadar devam etmiş,

b) o anda devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Geçmiş Öncesi Zaman