Düzenli Fiiller

Düzenli fiiller her zaman sonlarına ..ed eki almakla geçmiş zaman olurlar.

sk

Asked

Sormak

Clean

Cleaned

Temizlemek

Cook

Cooked

Yemek pişirmek

Fill

Filled

Doldurmak

Help

Helped

Yardım etmek

Laugh

Laughed

Gülmek

Learn

Learned

Öğrenmek

Like

Liked

Beğenmek

Live

Lived

Yaşamak

Look

Looked

Bakmak

Open

Opened

Açmak

Owe

Owed

Borçlu olmak

Play

Played

Oynamak

Show

Showed

Göstermek

Smoke

Smoked

İçmek (sigara vb.)

stay

stayed

Kalmak

Talk

Talked

Konuşmak

Translate

Translated

Tercüme etmek

Use

Used

Kullanmak

Walk

Walked

Yürümek

Wash

Washed

Yıkamak

Türkiyenin en iyi escort tek yetkili ilan sitesi. 

 

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Düzenli Fiiller