Düzensiz Fiiller

Konu anlatımlarında FİİL (İKİNCİ BİÇİMİ) şeklinde yazılan kısımlara Geçmiş Hali sütunundaki fiil, FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİMİ) şeklinde yazılan kısımlara Bitmiş Şimdiki Zaman sütunundaki fiil yazılacaktır.

İİL

Geçmiş Hali

Bitmiş Şimdiki Zaman

Anlamı

begin

began

begun

başlamak

bite

bit

bitten

ısırmak

break

broke

broken

kırmak

bring

brought

brought

getirmek

build

built

built

inşa etmek

burn

burnt

burnt

yakmak, yanmak

buy

bought

bought

satın almak

catch

caught

caught

yakalamak

choose

chose

chosen

seçmek

come

came

come

gelmek

cut

cut

cut

kesmek

do

did

done

yapmak

drink

drank

drunk

içmek

drive

drove

driven

oto vs. kullanmak

eat

ate

eaten

yemek

fall

fell

fallen

düşmek

fight

fought

fought

dövüşmek

find

found

found

bulmak

forget

forgot

forgotten

unutmak

get

got

got

elde etmek

give

gave

given

vermek

go

went

gone

gitmek

hear

heard

heard

işitmek

hit

hit

hit

vurmak

keep

kept

kept

muhafaza etmek

know

knew

known

bilmek

learn

learnt

learnt

öğrenmek

leave

left

left

terketmek

make

made

made

yapmak

meet

met

met

buluşmak

pay

paid

paid

ödemek

put

put

put

koymak

read

read

read

okumak

run

ran

run

koşmak

say

said

said

söylemek

see

saw

seen

görmek

sell

sold

sold

satmak

send

sent

sent

göndermek

shake

shook

shaken

sarsmak

shut

shut

shut

kapamak

sit

sat

sat

oturmak

sleep

slept

slept

uyumak

speak

spoke

spoken

konuşmak

spend

spent

spent

sarfetmek

stand

stood

stood

(ayakta) durmak

steal

stole

stolen

çalmak

swim

swam

swum

yüzmek

take

took

taken

almak

teach

taught

taught

öğrenmek

tell

told

told

anlatmak

think

thought

thought

düşünme

throw

threw

thrown

atmak

understand

understood

understood

anlamak

write

wrote

written

yazmak

 

Türkiyenin en iyi escort tek yetkili ilan sitesi.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Düzensiz Fiiller