Be Temel Fiili(am-is-are)

BE temel fiilinin yalın anlamı "olmak" tır; ama Türkçeye "olmak" biçiminde çevrilmeyebilir. Bir sıfatın ya da ismin sonuna getirilen -dir, -dır takılarıyla belirtilir.

The pencil is red. (Kalem kırmızıdır.)

I am a teacher. (Ben [bir] öğretmenim[dir].)

BE temel fiili genellikle durum ya da konum gösterir. Bu nedenle hareket fiillerini niteleyen hal zarfları BE fiilleriyle kullanılmaz.

İsim, sıfat, yer ya da zaman gösterir.

I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)

He is hungry. (O açtır.)

She is at home. (O evdedir.)

The exam is on Monday. (Sınav Pazartesi günüdür.)

1. Olumlu düz cümle yapısı: ÖZNE + BE + İSİM (sıfat, yer veya zaman gösteren sözcük)

She is a nurse (O bir hemşiredir.)

They are tired. (Onlar yorgundur.)

I am in İstanbul (Ben İstanbul'dayım.)

2. Olumsuz cümle yapısı: ÖZNE + BE (NOT) + İSİM ( sıfat, yer veya zaman gösteren sözcük.)

She is not a nur$p. (O hemşire değildir.)

They are not tired. (Onlar yorgun değildirler.)

I am not in İstanbul (İstanbul'da değilim.)

BE (NOT) yapısı genellikle kaynaştırılır ve aşağıda görüldüğü gibi, iki biçimde kullanılabilir:

I'm not

(başka biçimi yoktur.)

You're not

You aren't

He's not

He isn't

She's not

She isn't

It's not

it isn't

We're not

We aren't

You're not

You aren't

They're not

They aren't

3. Olumlu soru cümlesi yapısı: BE + ÖZNE + İSİM/SIFAT/YER/ZAMAN?

Are you a teacher? (Siz, öğretmen misiniz?)

Is he angry? (O öfkeli mi?)

Am I next? (Sıra bende mi?/Sonra(ki) ben miyim?)

4. Olumsuz soru cümlesi yapısı: (Genellikle BE (NOT) kaynaşmış olur.) : BE (NOT) + ÖZNE + İSİM/SIFAT/YER/ZAMAN?

Aren't you hungry? (Acıkmadın rnı?)

isn't he at home? (Evde değil mi?)

Aren'l I next? (Sıra bende değil mi?)

Birinci tekil şahıs olumsuz soruda, yukarıda gösterilen biçimden başka, am I not...? yapısı da geçerlidir.

5. Soru sözcükleriyle soru cümlesi yapısı: SORU SÖZCÜĞÜ -t- BE + ÖZNE + İSİM/SIFAT/YER?

Where is the teacher? (Öğretmen nerededir?)

Why are you late? (Neden geç kaldın?)

What is on the table? (Masada ne var?)

How are you? (Nasılsınız?)

Which student is good? (Hangi öğrenci iyidir?)

How much is a kilo? (Kilosu kaçadır?)

6. Onay sorusu:

You are tired, aren't you? (Yorgunsun, değil mi?)

Görüldüğü gibi, özneye uygun BE fiili, cümlenin sonuna olumsuz soru yapısıyla gelerek, Türkçe "değil mi?" sorusunu karşılar. Eğer temel cümle olumluysa, onay sorusu OLUMSUZ (BE) ve ÖZNE ile yapılır. Eğer temel cümle olumsuzsa, bunun tersi olur.

You aren't tired, are you? (Yorgun değilsin, değil mi?)

I'm right, aren't I? (Haklıyım, değil mi?)

She isn't happy, is she? (O mutlu değildir, değil mi?)

We're not late, are we? (Geç kalmadık, değil mi?)

He is at home, isn't he? (O evdedir, değil mi?)

7. Kısa cevaplama : BE fiilinin kullanıldığı sorulara kısaca, özne ve ona uygun BE ile cevap verilebilir.

Are you hungry? Yes, I am.

Are they bored? No, they aren’t.

Etiketler:

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İngilizce Öğreniyorum | Be Temel Fiili(am-is-are)