Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri

İlk okuma-yazma öğretiminde;

  1. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.
  2. Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir.
  3. Oluşturulacak hecelerde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmelidir.

Kolay okunması,

Dilde kullanım sıklığına sahip olması,

Anlamının açık ve somut olması,

Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.

İşlek hece yapısına sahip olması,

 

  1. Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.
  2. İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.
  3. Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.
  4. Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
  5. Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir.

Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.

Öğrenci defterlerine yazma.

Okuma ve yazılanları sergileme.

Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İlk Okuma Yazma | Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri