Öğrencilerimizin daha hızlı okumasını nasıl sağlayabiliriz.

Öğrencilerimizin daha hızlı okumasını nasıl sağlayabiliriz. Daha akıcı nasıl okuyabilir. Okuduğunu anlamasını nasıl sağlayabiliriz. Bu yazı kafanızdaki soruları ışık tutabilecektir.

 

 

HIZLI OKUMA

Öğretmen dil eğitimi çalışmalarında başlagıçta ağırlığı okuma eğitimine vermelidir. Çocuğun başkasından yardım almadan kendi düzeyindeki bir metni okuyabilme yeteneğine ulaştırılması 2 ay ile 2 yıl arasındaki bir eğitim dönemine yayılmaktadır. Bazı araştırmalara göre çocuk iki ay içerisinde okuma disiplinine kavuşturulmaktadır.Ancak bazı eğitimciler çocuğun başlangıçta iki ay gibi yoğun bir okuma eğitiminetabi tutulmasının, onda bir bıkkınlık yarattığını öne sürmektedirler. İki yıl gibi bir süreiçinde okuyabilme alışkanlığının kazandırılması ise çocuğun okuma zevki kazanmasınısağladığı gerekçesi ile daha çok benimsenmektedir.Öğretmene Yönelik Kavramlar

1. Okuma eğitimi sürekli ve planlı olarak yapılan bir eğitim sonunda gelişir

Eğitime verilen ara ve kesintiler okuma eğitimini gelişmesini engelleyen faktörlerarasındadır.Çocukta okuma eğitimi 15 yaşının sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimdeyapıldıktan sonra okuma alışkanlığı oluşur. Bireyin bundan sonra hayatı boyuncaokuduğu gazeteler, kurduğu ikili ilişkiler ve zevk için okuyacağı edebi eserler ileömrünün sonuna kadar gelişir.Yapılan sürekli ve disiplinli eğitimin sonunda zorunlu dil eğitiminin sonundadakikada 350 sözcük sessiz okuyabilme hızına ulaşabilmelidir.Okuma hızları konusunda yapılan ölçümler ve verilen sözcük sayıları daimadeğişkenlik göstermektedir. Ancak sistemli bir okuma eğitimi sonucunda bir üniversiteöğrencisinin dakikada bin sözcük okuyacak düzeye getirilebileceği araştırmalarlakanıtlanmıştır.Ancak bu öğrencilerin okuma başarılarında sosyoekonomik faktörlere, çalışmaortamlarına ve okuma alışkanlıklarına göre anlamlı farklılıklar oluştuğu tespitedilmiştir. Bu araştırmada alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin okuma hızıdakikada 129 kelime; orta sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin okuma hızıdakikada 138 kelime; üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin okuma hızı dakikada177 sözcük olarak tespit edilmiştir.

2. Okuma eğitiminde uygulanan yöntem son derece önemlidir.

Bir öğretmen okuma eğitimi için sürekli yeni yöntemler deniyorsa, bu yöntemler ne kadar iyi vegelişmiş olursa olsun okuma eğitimini engellemektedir. Bir karşılaştırma yapacakolursak, iyi ve gelişmiş bir yöntem olmamasına rağmen sürekli ve planlı bir biçimdeuygulanan okuma eğitiminin başarısı, iyi ve gelişmiş birçok yöntemin değiştirilerekuygulanması sonucunda elde edilecek başarıdan daha çok olmaktadır. Çünkü birnoktada eğitim bir geleneğin beyinde yerleşmesi ve motorize olmasıdır. Sık sıkdeğiştirilen yöntemler motorize olmayı ciddi biçimde engellemektedir.Bu durumda öğretmenlerin okuma eğitimi için seçecekleri, yöntemi önceden çokiyi belirlemeleri ve belirli öğretim süresince değiştirmeden uygulamaları gerekmektedir.

3. Çocuklarda fiziksel ve zihinle ilgili bazı problemler okuma eğitimini engelleyen faktörler arasındadır.

Öğretmen okuma güçlüklerini oluşturan bazı fizyolojiksebepleri bulmak zorundadır. Bu öğretmenden bir doktor olmasını beklemekdemek değildir. Ama öğretmenin sürekli olarak yapacağı titiz bir gözlem rahatsızlıklarıtespit etmeye yardımcı olacaktır.

4. Okuma eğitimini engelleyen psikolojik unsurlardan en önemlisi bütün yaş ve dönemlerde "Hızlı okursam anlayamam." korkusudur.

Bu durum sadece psiklojik bir korkudur.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İlk Okuma Yazma | Öğrencilerimizin daha hızlı okumasını nasıl sağlayabiliriz.