İlkokuma Yazma Örnek Uygulamalar (e,l)

" e " Sesi

 1. Sesi Hissetme ve Tanıma:Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır.
 • Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle "e" sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. Annenin bu sırada söylediği "eee....eee...." sesi çıkarılır.
 • Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin "e" sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir.
 • Örneğin; öğretmen "erik, etek, fare, kale, Emel, Ece, Elif vb."
 • "e" sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır.

Adlarında "e" sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.

Değerlendirme:

İçinde " e " sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kağıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden " e " sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

b. Sesi Okuma ve Yazma

Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

e

Öğrencilerin harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir. Tanıtılan sesin sembolünü (harf) satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz.

eeeeeeeeeeeeeeeeeee

Değerlendirme: Tanıtılan " e " sesini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız.

e * + e + *

* + * + *

e

 

" l " Sesi

 

a. Sesi Hissetme ve Tanıma

 

Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

 • § Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle " l " sesi hissettirilmelidir.

Örneğin:

Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini "lal la lal la lal ..." şeklinde söyleyebilirsiniz.

 • Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin " l " sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Sessiz harflerin tanıtılmasında kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda, ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir.

 

Örneğin; "kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale vb."

 

" l " sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır.

Adlarında "l " sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.

 

Değerlendirme: İçinde "l " sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden "l " sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

b. Sesi Okuma ve Yazma

l


Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

Harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

 

lllllllllllllllllllllll

c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma

 

e

el

l

Önce "e " ve ardından " l " sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır.

 • 1. " e " sesi tahtaya yazılarak öğrencilerden okumaları istenir. Harfi defterlerine yazmaları istenir.
 • 2. " l " sesi tahtada yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. Öğretmen, doğru seslendirme yapılabilmesi için örnek seslendirme yapmalıdır.
 • 3. " e " ve " l " sesi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur.
 • 4. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak "el " okunur ve yazılır. Öğretmen okumanın doğruluğunu kontrol etmeli, kendisi örnek okumalar yapmalıdır.

el el el el el el

el el el

el el el el

Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz.

1. Kelime Üretme

Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır.

ele

el

 

e

Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır:

 • 1. " el " kelimesi gösterilerek öğrencilerden okumaları istenir.
 • 2. " e " sesi gösterilerek okumaları istenir.
 • 3. Önce " el " sonra " e " sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılarak oluşan yeni kelimenin nasıl okunabileceği sorulur.
 • 4. Öğrencilerin okuma denemelerinin ardından doğru okumayı yaparak tekrarlamaları istenir. " el " kelimesine " e " sesi eklenerek oluşturulan yeni kelime hecelemeden okunmalıdır.
 • 5. " ele " kelimesi birkaç defa okunarak yazılır.

Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle oluşturulabilir ve okutturulabilir. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır. Örneğin:

el ele.

Öğrencilerinizden bu farklı isimler vermelerini isteyiniz.

Cümlenin anlamlı hale getirilmesinde şarkı, tekerleme ve görseller kullanılmalıdır.

El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir.

"El ele, el ele verin çocuklar " şarkısı söylenebilir.

 

Değerlendirme: Öğrencilere " ele " kelimesini yazdırınız ve okutunuz.

!

2. Açık Heceye Ulaşma

" ele " kelimesinden yararlanarak le hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir.

 • 1. " ele " kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin de defterlerine yazmalarını isteyiniz.
 • 2. " ele " kelimesini okumalarını isteyiniz.
 • 3. " ele " kelimesinde heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız.
 • 4. " ele " kelimesinde " e " açıkta kalacak şekilde " le " hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz.
 • 5. " ele " kelimesinde " e " nin üstünü kapatarak " le " hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra tekrar etmelerini isteyerek " le " hecesini birlikte okuyunuz.
 • 6. Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini, göstermelerini ve okumalarını isteyiniz.
 • 7. " el " ve " le " hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız.
 • § Karışık olarak verilen heceleri okumaları,
 • § Söylenilen heceyi göstermeleri,
 • § Söylenen heceleri yazmaları
 • § Farklı metinlerde bu heceleri bulup okumaları sağlanabilir.

3. Metin oluşturma: Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle, cümlelerden metin oluşturunuz. Üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız.

4. Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma

Ses

Hece

Oluşturma

Hece ve ses kaynaştırma

Kelime Oluşturma

Cümle Oluşturma Metin Oluşturma

 

"e "

 

"l "

 

 

"a "

 

 

"t "

 

e

el

l

a

al

l

a

at

t

e

et

t

 

 

el e = ele el

ele e, le le

al a = ala al

ala a, la la

at a = ata at

ata a, ta ta

et e = ete et

ete e, te te

ele

Not: Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir.

ela , Ela, E, e

at

ata, Ata A, a

atla

Cümleler oluştururken öğrencilerinizin adlarından yararlanabilirsiniz.

 

 


el ele.

Görsellerden yararlanabilirsiniz.

 


Ela al.

Ela at.

Tahmin yaptırabilirsiniz.

Ela .........atla.

 

"i "

 

 

"n "

 

 

 

 

i

il

l

e

en

n

a

an

n

i

in

n

il i = ili il

ili i li li

en e = ene en

ene e ne ne

an a = ana an

ana a na na

in i = ini in

ini i ni ni

eli,,

ile,

ali, Ali A, a

eti

ana

anne

anla

enli

neli

tane, taneli,

etli

teni,

elli,

 

Ali ile Ela

Ali ile Ela el ele.

Ali et al.

Ali at al.

Anne et al.

Ela elli tane al.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | İlk Okuma Yazma | İlkokuma Yazma Örnek Uygulamalar (e,l)