İcatlar ve Keşifler

- - Ateş

Hepimizin büyük büyük dedesi olan "homo sapiens", belki 80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.

 

M.Ö. 40.000
- -
Suda yüzen kütük

- - Dallardan yapılmış kulübe

- - Sıcak çorba

- - Takılar: Kemikten ve çakıl taşından yapılmıştır.

 

M.Ö. 30.000
- -
Resim: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.

 

M.Ö. 25.000
- -
Özel Aletler: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.

 

M.Ö. 10.000
- -
Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.

 

M.Ö. 7500
- -
Göl üzerine kurulmuş köy: Düşmanlardan, insanlardan ya da hayvanlardan uzakta yaşama olanağını verir.

 

M.Ö. 5000- - Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.

- - Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.

- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

 

M.Ö. 4000
- -
Çömlekçilik: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.

 

M.Ö. 3000
- - Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.

- - Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.

 

M.Ö. 2780
- -
Takvim: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.

 

M.Ö. 2500
- - Altın takılar, madeni ayna, keten elbise, takma saç, yüksek tabaknın oynadığı oyun takımları, mobilya (masa, tabure, yatak), tuvalet eşyaları (cımbız, tarak) Mısırlılarca sık sık kullanılır.
- - Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.
- - Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.
- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 

- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

 

M.Ö. 2000
- - Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.

 

M.Ö. 1500
- -
Kedi: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.

 

M.Ö. 1050
- -
Alfabe: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.

 

M.Ö. 800
- - Testere, mala, rende, çekül.

 

M.Ö. 776
- -
Olimpiyat Oyunları: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.

 

M.Ö. 687
- -
Para: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.

 

M.Ö. 600
- -
Elektrik: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur.


M.Ö. 500
- -
Kiremitler, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.

- - Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.

 

M.Ö. 400
- -
Atom: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.

 

M.Ö. 300
- -
Güneş saati, su saati: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.
- - Eyer: Ata binmek için.
- - Su Kemeri: Romalılar, günlük suyu şehirlere, hamamlara, lağımlara getirdiler.
- - Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.

 

M.Ö. 280
- -
İskenderiye feneri: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.
- - Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

 

M.Ö. 250
- -
Güneş ışığı yansıtıcısı: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.

 

M.Ö. 150
- -
Emmebasma tulumba: Ktesibios icat etmiştir.

 

M.Ö. 120
- -
Fıçı bira ve uzun pantolonlar Roma dönemindeki Galya'da.

 

M.S. 80
- -
Aeolipil: İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.
- - Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.
- - Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.

 

M.S. 368
- -
Hastane: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.
- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

 

M.S. 500
- - Üçgen biçiminde yelken.
- - Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.
- - Hamut: At arabası.
- - Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
- - Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.

 

- - Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

 

M.S. 900
- -
Nal ve üzengi: İlki at, diğeri binici içindir.
- - Ocak: Bugünkü şömineler.
- - Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.
- - Mum: İçyağından yapılmıştır.

 

M.S. 1100
- -
Katedraller: Onları yapmak için, el arabası, palanga, çıkrık, pencerelerinde ise vitray kullanılmıştır.
- - Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.

 

M.S. 1190
- -
Pusula: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.
- - Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.

 

M.S. 1240
- -
Arap rakamları: Romen rakamlarının yerini almıştır.

 

M.S. 1250
- -
Banyo: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.
- - Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.
- - Kum Saati

 

M.S. 1300
- -
Çatal: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.
- - Makas, düğmeler (giysiler için), Sarkaçlı duvar saati

 

M.S. 1350
- -
Uçurtma: Kültürümüze girer. Oysa Çinliler daha önceleri biliyorlardı.


M.S. 1316
- -
Gözlük, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.

 

M.S. 1320
- -
Oyun Kağıtları: Çin'de ortaya çıkmıştır.

 

M.S. 1346
- -
Top: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

 

M.S. 1450
- -
Ayna: Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.
- - Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.
- - Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.
- - Basımevi: Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.

 

12 Ekim 1492
- -
Kristof Kolomb, bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)

 

M.S. 1490
- - Tabak ve peçete.

 

M.S. 1492
- -
Kakao: Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür.

 

M.S. 1534
- -
Patates: Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.

 

M.S. 1543
- -
Dünya yuvarlaktır: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.

- - Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

 

M.S. 1554
- -
İşaretler: Geometri ile ilgili.

- - Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.

 

M.S. 1570

- - Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.

 

M.S. 1592

- - Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.

- - Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.

 

M.S. 1600
- -
Ulusal marş: İsviçreliler bulmuştur.

 

M.S. 1607
- -
Müzik yazısı: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.

 

M.S. 1610
- -
Mikroskop: Hollanda'da Cornelius Van Drebbel tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1625
- -
Halk arabası: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.
- - Şemsiye: İngilizler bulmuştur.
- - Sofra bıçağı

 

M.S. 1642
- -
Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1644
- -
Barometre: Torricelli icat etmiştir.

 

M.S. 1653
- -
Mektup kutusu: Paris'te ortaya çıkmıştır.

 

M.S. 1666
- -
Bilardo: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 

M.S. 1658
- -
Banknot: Stockholm Bankası tarafından İsveç'te piyasaya sürülür. Fransa'da 1914 yılına kadar altın karşısındaki değerine göre değiş tokuş edilecektir.

 

M.S. 1670
- -
Cep saati: Hollanda'lı Huyghens'in buluşudur.

 

M.S. 1681
- -
Düdüklü tencere: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.

 

M.S. 1684
- -
Kahvehane: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.


M.S. 1711
- -
Diyapazon: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.

 

M.S. 1712
- -
Buhar makinesi: İngililtere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

 

M.S. 1726
- -
Ansiklopedi: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

 

M.S. 1752
- -
Paratoner: Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.

 

M.S. 1755
- -
Kuzine: Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.

 

M.S. 1764
- -
Jenny: Pamuk eğirme makinesidir.

 

M.S. 1765
- -
Lokanta: Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 

M.S. 1769
- -
Ağır yük arabası: Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.

 

M.S. 1770
- -
Banyo teknesi

 

M.S. 1779
- -
Madeni köprü: İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.

 

M.S. 1778
- -
Klozet: Joseph Bramah tarafından İngiltere'de patenti alınmış, gündelik kullanıma 1860'da kanalizasyon tesisatından sonra Londra'da girmiştir.

 

M.S. 1772
- -
Görünmez mürekkep: Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1783
- -
Uçan balon: İlk yolcuları bir horoz, bir koyun ve bir ördek olmuştur.

 

1 Ocak 1788
- -
The Times : Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.

 

M.S. 1790
- -
Takma diş: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.
- İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

 

M.S. 1792
- -
Merkezi ısıtma: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.
- - Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.

 

M.S. 1642
- -
Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

 

7 Nisan 1795
- -
Metrik Sistem: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.

 

M.S. 1794
- -
Telgraf

 

M.S. 1795
- -
Kurşun kalem

 

M.S. 1797
- -
Paraşüt: 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.

 

M.S. 1800
- -
Elektrik pili: İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir..

 

M.S. 1803
- -
Buharlı gemi: Amerikalı Robert Fulton tarafından geliştirilmiştir.

 

M.S. 1804
- -
Lokomotif: İngiliz Richard Trevithick tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1805
- -
Stetoskop: Doktor Laennec'in buluşudur.

 

M.S. 1818
- -
Kan verme: Doktor James Blundel, Londra'daki Guy's Hospital'da gerçekleşir.

 

M.S. 1823
- -
Piyano: Paris'te Erard tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1824
- -
Hayvanları koruma derneği: Londra'da kurulur.

 

M.S. 1824

- - Kibrit: İngiltere'de bulunmuştur.

 

M.S. 1826
- -
Konserve kutusu: İngiltere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

 

M.S. 1830
- -
Dikiş makinesi: Barthelemy Thimonnier tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1834
- -
Biçerdöver: Altın bulmak için akın eden madencileri beslemek amacıyla Cyrus McCormick'in Amerika'da yaptığı bir makinedir.

 

M.S. 1838
- -
Pervane: Sir Fracis Pettit Smith'in ortaya çıkardığı bir alet olup, Archimedes gemisinde kullanılmıştır.
- - Çim biçme makinesi: İngilizler bulmuştur.
- - Poker

 

M.S. 1836
- -
Altıpatlar: A.B.D.'de Samuel Colt'un buluşudur.

 

M.S. 1840
- -
Posta Pulu: James Chalmers adlı bir İskoç bulmuştur.

 

M.S. 1846
- -
Anestezi: Bostonlu doktorlar William Morton ve John W. Jackson bu iş için eter kullanmışlardı.

 

M.S. 1849
- -
Çengelli iğne: Walter Hunt icat etmiştir.

 

M.S. 1851
- -
Çamaşır Makinesi: Amerikalı James King tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1852
- -
Gaz Lambası

 

M.S. 1853
- -
Asansör: Elisha Otis tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1859
- -
Petrol kuyusu: İlk petrol kuyusu Pensilvanya'nın Titusville yöresinde kurulur. Albay Drake yirmi bir metre derinlikte petrol bulur.

 

M.S. 1860
- -
Emniyet Kilidi: Yale tarafından icat edilmiştir.
- - Pastörize etme: İlk önce sütü, ardından diğer gıdaları uzun süre saklamak amacıyla Louis Pasteur tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1867
- -
Dinamit: Alfred Nobel tarafından icat edilmiştir.
- İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

 

M.S. 1863
- -
Futbol: İngiltere'de ortaya çıktı.

 

Ocak 1863
- -
Metro: Londra'da törenle açıldı. Buhar gücüyle çalışan metro, ilk yıl dokuz buçuk milyon yolcu taşıdı.

 

M.S. 1869
- -
Renkli fotoğraf: Louis Ducos de Hauron ortaya çıkarmıştır.

 

M.S. 1870
- -
Dinamo: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1876
- -
Telefon: Alexandre Graham Bell tarafından bulunmuştur.

 

21 Ekim 1879
- -
Ampul: Thomas Edison tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1877
- -
Gramafon: Thomas Edison tarafından icat edilmiştir.

 

M.S. 1874
- -
Daktilo: Amerika'da Remington tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1878
- -
Su ısıtıcısı: Güneşle çalışan bu cihazı Augustin Mouchot bulmuştur.

 

M.S. 1879
- -
Yazar kasa: Amerikalı William Burroughs tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1881
- -
Elektrikli tramvay: Alman Werner von Siemens tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1883
- -
Gökdelen: Willam Le Baron Jenney, Chicago'da, metalik yapı kafesli dokuz katlı bir bina yapar.

 

M.S. 1884
- -
Çöp kutusu: Amerikalı vali Eugene Poubelle, ev atıklarının toplanmasında kap kullanılmasını zorunlu hale getirir.

 

M.S. 1886

- - Petrolle çalışan otomobil: İlk olarak Daimler yapmıştır.

 

M.S. 1889
- -
Eiffel Kulesi: Fransız Devrimi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla yapılmıştır.
- - Bisküvi

 

M.S. 1890
- -
Havalandırma cihazı: Newyorklu McLeod American Pneumatic Company, kışın ısınmak, yazın serinlemek için için bir hava dolaşım sistemi kurar.

 

9 Ekim 1890
- -
Motorlu uçuş: Clement Ader, buhar makinesinin hareket geçirdiği Eole'ün içinde, yerden birkaç santim yükselmeyi başarır.

 

M.S. 1891
- -
Elektrikli ütü.
- -
Vantilatör: Zenobe Gramme tarafından icat edilmiştir.
- - Periskop: Jean Rey ve Jules Carpentier tarafından bulundu. Bu denizaltı yapımının başlangıcı sayılır.

 

M.S. 1892
- -
Coca-Cola: Atlanta'da eczacılık yapan doktor Pemberton'un, içinde gizemini hala koruyan 7 X maddesi ile birlikte on beş maddenin bileşiminden oluşturduğu bir içecektir.

 

M.S. 1893
- -
Fermuar: Amerikalı W. L. Judson icat etmiştir.
- - Aspirin: Kimyager Adolf von Bayer bulmuştur.

 

M.S. 1894
- -
Parmak İzi: İlk olarak emniyet müdürü Alphonse Bertillon bu sayede suçluları belirlemiştir.

 

M.S. 1895
- -
Radyografi: Wilhelm Roentgen, eşinin elinin saydam bir şekilde filme çekilmesini sağlayan, açıklanması güç ışınlar keşfeder: X ışınları.

 

M.S. 1895
- -
Tıraş bıçağı: Değiştirilebilir bıçağıyla King Camp Gillette'in tasarımıdır.

 

28 Aralık 1895
- -
Sinema: Lyonlu Auguste ve Louis Lumiere kardeşler tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1895
- -
Tekerlek: Otomobiller için olup, sökülük takılabilir niteliktedir. Clermont- Ferrandlı Michelin kardeşlerin buluşudur.

 

2 Haziran 1896
- -
Radyo: Rus Aleksandr Popov, 250 metrelik uzaktan ilk telsiz telgraf mesajını iletir. Marconi, üç yıl sonra Manş'ın ötesine yayın yapmayı başarır.

 

17 Aralık 1903
- -
Uçak: Orville Wright'ın geliştirdiği ilk uçak, 3 metre yükselerek 30 metre yol alır.

 

M.S. 1905
- -
İzafiyet (Görelilik): Albert Einstein'ın 26 yaşındayken bulduğu bir teoridir.
- Disk freni: Otomobil yapımcısı Alexandre Darracq'ın buluşudur.
- Çizgi film: İlk olarak Amerikalı Winsor McCay tarafından yapılmıştır.

 

M.S. 1913

- - Çapraz bulmaca: New York World okuyucularına sunulmaya başlanmıştır.

 

M.S. 1914
- -
Sutyen: Caresse Crosby tarafından bulunmuştur. Bu bayan, buharlı geminin yaratıcısı Robert Fulton'un torunudur.

 

M.S. 1916
- -
Zırhlı savaş arabası (Tank): İngilizler yapmıştır.

 

M.S. 1920
- -
Kol Saati: Saatlerini bileklerine tutturma alışkanlığın edinen, 1914 savaşına katılmış askerler bulmuştur.

 

M.S. 1922
- -
Buzdolabı: Amerika'da bulunmuştur. Avrupa'ya beş yıl sonra gelmiştir.

 

M.S. 1924
- -
Kağıt mendil

 

6 Ekim 1927
- -
Sesli sinema: Caz Şakıcısı filminde Al Jolson'la başlar.

 

20 Mayıs 1927
- -
Atlantik'in geçilmesi: Uçakla hiç konaklamadan, Charles Lindbergh otuz üç buçuk saatlik bir uçuşla Atlantik'i geçmeyi başarır.

 

M.S. 1928
- -
Yapışkan bant

 

M.S. 1930
- -
Otomatik çamaşır makinesi: Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır.

 

M.S. 1931
- -
Elektrikli tıraş makinesi: Jacob Schick tarafından bulunmuştur.

 

M.S. 1936
- -
Televizyon: 22 Kasım'da BBC düzenli yayınlara başlar. John Logie Baird, ilk denemelerini 1925'te gerçekleştirmişti.
Kaplumbağa: Volkswagen, hükümetin bir "halk arabası" tasarlamasını istemesi üzerine, Ferdinand Porsche tarafından Almanya'da tasarlanır. Yirmi milyondan fazla Kaplumbağa üretilecektir.

 

M.S. 1938

- - Fotokopi: New York'ta kserografi yöntemiyle yapılır.

 

M.S. 1939
- -
Helikopter: Rus Igor Sikorsky tarafından bulunmuştur.
- - Bisküvi

 

M.S. 1940
- -
Radar: Büyük Britanya'da geliştirilmiştir.
- - Tükenmez kalem: Biro Kardeşler'in patentini aldığı bu kalem ilk kez Arjantin'de satılmıştır.

 

M.S. 1941
- -
Penisilin: Alexander Fleming'in 1928'de bulduğu madde, başarıyla denenir.

 

M.S. 1942
- -
Atom enerjisi: Chicago'da, Enrico Fermi atom pilini çalıştırır.

 

15 Temmuz 1945
- -
Atom bombası: New Mexico'da Alamogordo Çölü'nde denenir. 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın yedinci büyük şehri olan Hiroşima haritadan silinir.

 

M.S. 1944
- -
Tepkili uçak: Alman Hava Kuvvetlerinde kullanıma girer.

 

M.S. 1946
- -
Bilgisayar: Eniac adlı ilk bilgisayar, on basamaklı iki sayıyı üç mikro saniyede çarpar. Ancak buna karşılık, 30 ton ağırlığında olup, 18.000 lambayla çalışmaktadır.

 

M.S. 1954
- -
Organ nakli: Boston'da ilk böbrek nakli yapılır. 1967'de ilk kalp nakli Güney Afrika'da doktor Christian Bernard tarafından yapılmış, ancak hasta on gün sonra hayatını kaybetmiştir.

 

29 Mayıs 1953
- -
Everest'e tırmanış: 8880 metre yüksekliğindeki bu dağa ilk tırmananlar Sir Edmund Hillary ile Tenzing Norgay adındaki dağcılardır.

 

4 Ekim 1957- - Yapay uydu: Sovyetler Birliği tarafından Sputnik adlı uyduyu uzaya fırlattı.

 

M.S. 1958- - Stereo ses sistemi

 

M.S. 1960- - Lazer

 

16 Temmuz 1969
- -
Ay'a yolculuk: Apollo 11 adlı uzay mekiği, Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins adlı üç astronotu Ay'a götürür.
- - Renkli Televizyon: Ay yolculuğu milyonlarca seyirciye naklen renkli olarak yayınlanır.

 

M.S. 1971
- - Mikroişlemci: Bilgisayar ve bilgisayarlı cihazların beyni.

 

25 Temmuz 1978
- -
Tüp bebek: İngiltere'de yapılmıştır.

 

M.S. 1979
- -
Walkman: Amatör golf oyuncusu, aynı zamanda Sony'nin yaratıcısı olan Akio Morita'nın buluşudur.

 

M.S. 1981- - Telsiz Telefon
- -
Airbag

 

M.S. 1990- - Çanak anten
- -
Cep Telefonu
- -
İndükleme yoluyla ısınan fırın

 

M.S. 1993- - Görüntülü telefon

 

M.S. 1995- - Internet

 

 

 

 

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Eğlen Öğren | İcatlar ve Keşifler