Anne ve Babalara Öneriler

Sayın Veli,
12-21 yaşlarına dek uzanan çağ “gençlik” ya da “delikanlılık” adını verdiğimiz, yaşamımızda önemli yer tutan bir dönemdir.

 

 

Gençlik çağı, hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağıdır. İsteklerin en çelişkili olduğu, duyguların hızlı iniş-çıkışlar gösterdiği fırtınalı bir dönemdir. Gençlik çağı, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir, kaygılar, öfkeler, çatışmalar dönemidir. Bu dönemde genç bencildir, kararsız ve çelişkilidir Bu çağın başarı ile geçirilmesi gencin kişisel, ailesel ve toplumsal olarak sağlıklı bir ortamda bulunmasına bağlıdır.

 

Siz anne-babalar gençlere gereken sevgi, ilgi ve anlayışı gösterirseniz daha mutlu, daha başarılı ve daha uyumlu gençlere ulaşabiliriz. Aşağıdaki öneriler size bu konuda yardımcı olabilmek için hazırlanmıştır.

“Genç, kendisine bir yetişkin gibi davranıldığını ne kadar erken hissederse, kendisi de bir yetişkin gibi davranmayı o derece erken başarabilecektir.
 • Çocuğunuzu yüreklendirin, onu dinleyin.

 • Sorunlarını ciddiye alın.

 • Çocuğunuzun övgüye layık yönlerini bulmaya çalışın. Elinize fırsat geçtikçe onaylayın ve övün. Bu eleştiriden daha yapıcıdır.

 • “Sana söylemiştim” demekten kesinlikle kaçının.

 • İlgi alanlarını ve hoşlandığı şeyleri destekleyin.

 • Çocuğunuzun hayatına ve gelecekle ilgili planlarına ilgi gösterin, ama onu sizin fikirlerinizi kabul etmeye zorlamayın.

 • Anne-babalar çocuklarına güvenmek zorundadırlar. Aksi ispatlanana kadar onlara güvenin ve hata yapmalarına izin verin. Doğruyu hata yaparak bulacaklardır.

 • Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin.

 • Anne-baba birleşmiş bir güç olun ve tutarlı davranın.

 • Çocuklara saygılı bir dille hitap edin. Unutmayın çocuğunuza örnek oluyorsunuz. Saygısız konuşmalarına, anne-babayı aşağılamasına ve küçümsemesine de izin vermeyin.

 • Anne-baba arasında çocukla ilgili gizlilik olmamalı. Tüm sorunları ve sevinçleri anne-baba birlikte paylaşın.

 • Onlara yetişkin gibi davranın.

 • Çocukların yaptıkları yanlış davranışlar yalnız olduğunuz bir zaman kendilerine uygun bir dille anlatılmalıdır.

 • Arkadaşlarını eve davet etmesini destekleyin. Onları tanıyın, onlarla tanışın.

 • Çocuklarımız başlarına ne gelirse gelsin bizim desteğimizin ve koşulsuz sevgimizin hizmetlerinde olduğundan emin olmalıdırlar.

 • Gençler bir yandan isyankar, otoriteye karşı tutumlarını sürdürürken öte yandan anne-babanın destek, ilgi ve sevgisine ihtiyaç duyarlar.

 
Su Anda Burdasin  : Anasayfa | Ana Baba Okulu | Anne ve Babalara Öneriler